VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vastgoed, zoals huizen, kantoorgebouwen, winkelpanden, tolwegen en grond kunnen een stabiel, goed renderend onderdeel van een beleggingsportefeuille zijn. Wat je moet weten over beleggen in vastgoed. 

Een vastgoedbelegging biedt bij uitstek bescherming tegen inflatie, veel beter dan een belegging in obligaties of spaarproducten. Een nadeel is dat vastgoed relatief gevoelig is voor renteschommelingen – stijgende renteniveaus doen vastgoed vaak in waarde dalen. 


Manieren om te beleggen in vastgoed

  1. Eigen woning. Voor veel gezinnen is de eigen woning het belangrijkste onderdeel van het vermogen. Realiseer je wel dat dit een schoolvoorbeeld kan zijn van slechte spreiding van vermogen. Bovendien profiteer je als woningbezitter niet van dividenden of andere uitkeringen, tenzij je het verhuurt. Daarentegen heb je natuurlijk wel het woongenot. 
  2. Aandelen. Er zijn beursgenoteerde vastgoedondernemingen die zelf locaties ontwikkelen, panden bezitten en exploiteren; sommige van deze bedrijven richten zich volledig of hoofdzakelijk op de ontwikkeling, andere juist meer op de exploitatie. 
  3. Beleggingsfondsen. Daarnaast zijn er beleggingsfondsen die specifiek beleggen in vastgoed via vastgoedondernemingen, de zogenoemde fund of funds. Dit is wellicht de toegankelijkste manier om in vastgoed te beleggen, omdat je al met een bescheiden bedrag (vanaf enkele tientallen euro's) een aandeel in een vastgoedfonds koopt. Vind vastgoedfondsen via onze Fondsselector.
  4. Vastgoed-cv’s. De mogelijkheid bestaat om te participeren in specifieke projecten, vaak in de vorm van een commanditaire vennootschap (cv). Let op: dit zijn vaak zeer risicovolle beleggingen (lees hieronder meer).
  5. Niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingenOok hiervan zijn de risico's vaak aan de hogere kant. Lees in Effect bijvoorbeeld ons oordeel over een van de vastgoedfondsen van Synvest. Ook de AFM wees in het verleden op het risico van niet-beursgenoteerd vastgoed

 
In Effect lees je meer over hoe je in vastgoed kunt beleggen.

Pas op met beleggen in vastgoed-cv’sBeleggen in vastgoed
Commanditaire vennootschappen (cv’s) met vastgoed, de vastgoed-cv’s, zijn beleggingsvehikels met een beperkte looptijd waarin meestal een beperkt aantal panden is ondergebracht.

Een beheerder (de beherende vennoot) koopt of ontwikkelt de panden met het door de participerende beleggers belegde geld en exploiteert die panden een aantal jaren. Aan het eind van de looptijd worden ze weer verkocht. De opbrengsten van verhuur en verkoop worden onder de beleggers verdeeld, na aftrek van kosten.

Er zijn onder de aanbieders van vastgoed-cv’s helaas veel partijen geweest die meer beloofden dan zij waar konden maken. Bovendien worden soms onverantwoorde risico’s genomen met de financiering. 

Verder is de waardebepaling aan het eind van de rit nauwelijks controleerbaar voor de gemiddelde particuliere belegger. Informatie in het prospectus over de huurprijzen van vergelijkbare panden ontbreekt meestal en de waarde-verminderende invloed van aflopende huurcontracten wordt vaak genegeerd. Dat kan tegenvallers opleveren als de cv aan het eind van de looptijd moeten worden ontbonden.

Bovendien zijn de kosten die een vastgoed-cv maakt vanwege de geringe omvang vaak relatief hoog. Aan oprichtingskosten gaat vaak al 5 tot 10 procent van het ingelegde kapitaal op. Daarnaast is vaak sprake van forse vergoedingen voor de beheerder en bij de liquidatie.

Een sterk onderschat risico is bovendien dat de looptijd van de huurcontracten vaak samenvalt met de looptijd van de cv. Dus als de panden verkocht moeten worden, moeten er ook nieuwe huurders worden gezocht. Dat is een voordeel bij woningen, maar een nadeel bij kantoorpanden en winkels. Veel cv’s bieden daarom in de praktijk vaak een teleurstellend rendement in vergelijking met de grotere vastgoedfondsen.

Dit is daarom een riskante manier om te beleggen in vastgoed. 

 

Download hoofdstuk 4 over Vastgoed uit 'Beleggen kun je zelf'