VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Regelmatig benaderen leden de VEB met klachten over hun financiële dienstverlener. Denk aan slechte rendementen, verborgen kosten en zorgplichtklachten. Wat moet je in dat geval doen en waar kun je terecht?

Meld het bij de VEB
VEB-leden kunnen hun klachten melden bij de VEB. Door klachten van beleggers bij te houden, houdt de VEB een overzicht van wat er speelt in de markt. Hoewel de VEB doorgaans niet optreedt naar aanleiding van incidenten is dat soms anders wanneer het structurele problemen betreft.

 

Interne klachtenprocedure
Beleggers die een klacht hebben over hun bank of vermogensbeheerder kunnen deze eerst neerleggen bij de betreffende partij. Deze moet op grond van de wet een zogeheten interne klachtenprocedure hebben en hen op de hoogte houden van de voortgang van de behandeling van hun klacht.


Wanneer de klachtenprocedure niet leidt tot een oplossing, staan twee andere opties open: de zaak voorleggen aan 1) het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of 2) aan de rechtbank.


Zaak voorleggen aan het Kifid
Indien geen oplossing wordt gevonden naar aanleiding van de interne klachtenprocedure, kan de procedure bij het Kifid in gang worden gezet. Het Kifid biedt een loket voor beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken. In een relatief kort tijdsbestek en tegen relatief geringe kosten wordt geoordeeld over de kwestie.


Controleer wel even of je dienstverlener de uitspraken van het Kifid als bindend beschouwt.

Lees ook: Beschouwt mijn dienstverlener uitspraken van het Kifid als bindend?
Lees ook: Uitspraken van het Kifid


Voor je de gang naar het Kifid maakt, is het goed om te kijken of er eerder een vergelijkbare zaak is behandeld. In Effect hebben wij enkele zaken op een rij gezet waarin de vordering van de belegger werd afgewezen.

 

Naar de rechtbank
Je kunt een juridische procedure starten bij de rechtbank. Dat kan eventueel onder begeleiding van je rechtsbijstandsverzekering. Zeker wanneer de dienstverlener in kwestie de uitspraken van het Kifid niet als bindend beschouwt, is dit wellicht een zinvolle optie.

 

Voorkom verjaring
Je recht op genoegdoening voor geleden schade verloopt na een periode van vijf jaar. Indien je je nog beraadt op (vervolg)stappen, maar wel je rechten wilt veiligstellen, dien je actie te ondernemen. Dat doe je door zelf zo spoedig mogelijk een zogeheten ‘stuitingsbrief’ te sturen naar de partij in kwestie. Daarmee voorkom je verjaring van je vordering(en).


Na de stuiting heb je opnieuw een periode van vijf jaar voordat je rechten verlopen.

 

Tips voor wie een zorgplichtklacht heeft

  1. Klaag tijdig: wie vermoedt dat de effectendienstverlener de zorgplicht heeft geschonden, dient dat direct te melden.
  2. Neem verlies: wie schade lijdt, dient deze zo veel mogelijk te beperken ('schadebeperkingsplicht'). Het kan dus voorkomen dat een belegger een ongeschikte belegging moet verkopen, ook al is verlies geleden. 
  3. Wees eerlijk: partijen die de klacht beoordelen – van de klachtenbehandelaar bij de bank tot klachteninstituut Kifid of de rechter – proberen onderscheid te maken tussen beleggers die oprecht zijn gedupeerd en spijtoptanten die achteraf hun verliezen op de bank of vermogensbeheerder proberen af te wentelen. De beleggingshorizon, -doelstelling, -kennis en -ervaring zijn zaken die van belang zijn als grondslag voor de klacht.
  4. Houd het zakelijk: of een klacht kans van slagen heeft, hangt af van de vraag of de zorgplicht is geschonden. Daarbij is het goed om op te schrijven wat er naar de mening van de klager fout is gegaan en wat de schade is. Bij dit proces kun je uiteraard ook deskundig advies inwinnen.
     

Veelgestelde vragen over conflicten met financiële dienstverleners