VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

In tijden van economische crisis, wanneer de beurs hard daalt, lijden beleggers verliezen. Niet verrassend, komen juist dan fouten van banken en vermogensbeheerders aan het licht. We laten enkele gevallen van zulke 'beleggingsschade' zien.

Grote risicoaversie: ongeschikt voor beleggen
Een belegger werd door zijn bank geadviseerd om te beginnen met beleggen, hoewel dit eigenlijk voor hem niet geschikt was. Zijn portefeuille was binnen een jaar aanzienlijk verlieslatend en de belegger hield de bank aansprakelijk.

Het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) concludeerde dat de adviseur van de bank de belegger had moeten adviseren niet te gaan beleggen. De bank heeft daarom niet gehandeld zoals van een professionele partij verwacht mag worden en daarmee haar zorgplicht geschonden.

Lees meer over deze beleggingsschadezaak.

 

Afwijken van de vermogensbeheerovereenkomst
Een risicomijdende belegger had zijn portefeuille ingedeeld in twee categorieën. De eerste betrof garantieproducten (75%), de tweede traditionele obligaties (25%). Zijn vermogensbeheerder wilde meer rendement voor hem behalen en wijzigde zijn beleggingsbeleid waarbij, zonder dat de belegger dat begreep, in risicovollere producten belegd werd: Steepeners en perpetuals in plaats van de traditionele obligaties.

Na een forse waardedaling van de portefeuille eiste de belegger schadevergoeding bij de rechter. Als de vermogensbeheerder hem had geïnformeerd en gewaarschuwd voor het hogere risico, had hij niet in deze producten willen beleggen. Zeker niet voor meer dan 25 procent van zijn portefeuille, zoals nu is gebeurd.

De rechter gaf de belegger gelijk. De vermogensbeheerder had hem uitdrukkelijk moeten wijzen op de risico’s en mocht niet zomaar afwijken van de vermogensbeheerovereenkomst.

Lees meer over deze beleggingsschadezaak.

 

Verlies met bedrijfsobligaties
Een belegger sluit een beheerovereenkomst met een vermogensbeheerder. In het cliëntenprofiel heeft de belegger (uiteindelijk) ingevuld dat de belegging een pensioendoelstelling heeft. De belegger krijgt een risicoprofiel aangemeten waardoor de portefeuille voor 70 à 80 procent uit zeer goede obligaties en voor 20 à 30 procent uit aandelen zou bestaan.

De belegger verwijt zijn vermogensbeheerder dat onvoldoende spreiding is aangebracht in de portefeuilles en dat daarnaast is belegd in obligaties van minder kredietwaardige landen en ondernemingen. Ook bevatten zijn beleggingen zeer risicovolle producten die naar zijn mening niet in een pensioenportefeuille thuishoren.

Het KiFiD stelt vast dat de portefeuille inderdaad te offensief ingericht en niet passend is voor de belegger. Bovendien beschouwt het klachteninstituut bepaalde producten, zoals perpetuele en achtergestelde obligaties, qua risico gelijk aan aandelen in plaats van reguliere obligaties.

Lees meer over deze beleggingsschadezaak.

 

Verlies met perpetuele obligaties
Vele beleggers leden tijdens de kredietcrisis verlies met aan hen geadviseerde perpetuele obligaties. In veel gevallen was er niks mis met dit advies; beleggingen kunnen stijgen en dalen, daarvoor is de adviseur niet aansprakelijk.

Het is pas een probleem wanneer de belegging niet geschikt is voor de individuele belegger. Iemand met een zeer defensief risicoprofiel en korte beleggingshorizon is bijvoorbeeld niet gebaat bij dergelijke producten.

Lees meer over beleggingsschade met perpetuals.

 

Risico’s obligatieproducten onderbelicht
Ook beleggers die kozen voor specifieke beleggingsproducten waren nog wel eens de dupe. Een goed voorbeeld zijn bepaalde gestructureerde obligatieproducten. Deze bleken vele malen risicovoller dan bij aanschaf werd voorgehouden aan beleggers.

Lees meer over beleggingsschade met obligatieproducten.

 

Wat te doen bij beleggingsschade?
Wanneer beleggers menen gedupeerd te zijn, bijvoorbeeld door verkeerd beleggingsadvies, kunnen zij een beroep doen op het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) of naar de rechter stappen.

Op de website van het KiFiD vind je meer zaken met betrekking tot beleggingsschade.


Dit waren slechts enkele voorbeelden van beleggingsschade. Andere situaties zijn denkbaar. VEB-leden die vermoeden beleggingsschade te hebben geleden, kunnen hierover contact opnemen met de VEB