VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Actieve fondsen blijken gemiddeld genomen een stuk slechter te presteren dan passieve fondsen. Daartegenover staat wel een kleine kans om de markt te verslaan, die er in principe niet is bij passieve fondsen. We beschrijven enkele aandachtspunten bij het kopen van een actief beleggingsfonds.

Ga niet uit van resultaten uit het verleden
Bij het selecteren van een beleggingsfonds kijken veel beleggers naar de in het verleden behaalde resultaten. Maar pas op. Deze bieden geen zekerheid voor toekomstige resultaten en geven bovendien nog weleens een vertekenend beeld.  

 

De juiste benchmark voor het beleggingsfonds?
Wanneer je kiest voor actieve fondsen geloof je erin dat deze de markt kunnen verslaan. Je wilt daarom de prestaties van jouw fondsen vergelijken met de markt. Daarvoor is er de benchmark, doorgaans een index zoals de AEX, of bijvoorbeeld een percentage dat de fondsmanager zichzelf als doelstelling heeft opgelegd.

Aan de benchmark kan de deelnemer in het fonds zien wat voor soort beleggingen hij mag verwachten. Maar let op, niet elk fonds communiceert een benchmark, en ook zijn er fondsen die een verkeerde benchmark kiezen waartegen het fonds waarschijnlijk positiever zal afsteken.

 

Afwijking van de benchmark 
Om beter te kunnen presteren dan de benchmark, moet een actief fonds hier voldoende van afwijken in de samenstelling van de portefeuille. Een actief beleggingsfonds kopenDoet het dat niet, dan is het sowieso niet de hogere beheervergoeding ten opzichte van passieve fondsen waard.

Enkele maatstaven die inzicht bieden in de afwijking ten opzichte van de benchmark:

Active share
Vergelijkt de aandelen in de portefeuille van een beleggingsfonds met die in de benchmark. Via een simpele berekening worden de wegingen van aandelen in fonds en index vergeleken.

Als een actief fonds 10 procent van het fondsvermogen in een specifiek aandeel van een index investeert, terwijl dit aandeel 4 procent van die index uitmaakt, dan is de active share voor deze positie 6 procent (10-4).

Hoe hoger de active share hoe actiever een beleggingsfonds belegt. Fondsen met een active share van 100 procent lijken in niks op de index, een perfect indexfonds heeft een active share van 0 procent en belegt dus in precies dezelfde aandelen en verhoudingen als de index.

Tracking error
Toont de mate van afwijking tussen het rendement van een fonds en dat van een index (benchmark).

Bèta
Deze maatstaf laat zien of en hoe nauwkeurig het rendement van een fonds meebeweegt met dat van een index (benchmark).

R2
Geeft aan welk deel van het rendement van een fonds verklaard kan worden door het rendement van een index (benchmark).

 

Kies een fonds waarin de eigen fondsmanagers beleggen 
Uit onderzoek blijkt dat er een positief verband is tussen de prestaties van een fonds en de mate waarin de eigen fondsmanagers erin beleggen. Datzelfde geldt voor de duur dat een fondsbeheerder een fonds beheert. Voor zover deze informatie  bekend is, zouden beleggers deze moeten kunnen terugvinden in het jaarverslag van het fonds.

 

Een home bias kost je geld 
Wil je een fonds dat (hoofdzakelijk) in Nederlandse aandelen belegt? Besef je dan dat de prestaties van Nederlandse actieve fondsen de afgelopen x jaar ronduit bedroevend waren. Over het algemeen zijn Nederlandse actieve beleggingsfondsen je geld niet waard, ze maken de jaarlijkse kosten niet goed en wijken slechts beperkt af van de benchmark.

 

Let op de kosten 
Een klein kostenverschil kan op lange termijn grote gevolgen hebben. Lees op onze website meer over de kosten van beleggingsfondsen

             Vergelijken met de VEB-Fondsselector            

Waarmee nog meer rekening houden bij selectie fonds