VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Actieve of passieve beleggingsfondsen?, de eerste en misschien wel belangrijkste vraag die een (beginnende) fondsbelegger zichzelf moet stellen. We leggen uit wat het verschil is tussen actieve en passieve fondsen, en waarom je het beste voor passieve fondsen kunt kiezen. 

Actieve fondsen
Bij actieve fondsen probeert de fondsmanager beter te presteren dan de markt. Of de benchmark, een index Een verzameling van effecten die (een deel van) een markt voorstelt. Voorbeelden van indexen zijn de AEX, Dow Jones en S&P 500.  die de fondsbeheerder in zekere zin volgt en door de juiste afwijkingen probeert te verslaan.Passieve of actieve fondsen? Aan de benchmark kan de deelnemer in het fonds zien wat voor soort beleggingen hij mag verwachten*.

Een belangrijk nadeel van actief beheerde fondsen zijn de kosten die in reke­ning worden gebracht. De beheervergoeding van fondsbeheerders bedraagt doorgaans zo'n 1 tot 2 procent per jaar. Dat heeft een flinke impact op je vermogen. Uit onderzoek blijkt verder dat maar heel weinig fondsmanagers structureel in staat zijn de markt te verslaan. Zeker na aftrek van kosten. Rendementen uit het verleden zeggen daarom niet zoveel. 

* Let op: de ene fondsbeheerder wijkt sterker af van zijn benchmark dan de andere. Bovendien wordt door de fondsmanager niet altijd de juist benchmark gehanteerd.

Een actief beleggingsfonds kopen

 


Passieve fondsen
Er zijn ook beleggingsfondsen die niet proberen een bepaalde index te ver­slaan, maar deze juist zo exact mogelijk willen kopiëren. Hieronder vallen indexfondsen en ETF’s/trackers. Dit zijn ideale producten om tegen lage kosten te beleggen zonder het risico te lopen ver achter te blijven bij het marktgemiddelde.Actieve of passieve beleggingsfondsen?

De koers van een tracker is vaak een vaste fractie van de index die hij volgt. Zo noteert de Diamonds-tracker die de Dow Jones Industrials Index volgt, een koers rond de 134,70 dollar als de Dow op 13.470 staat, dus een honderdste van de index.

Een groot voordeel van de tracker is dat wie volgens een bepaalde index wil beleggen, niet alle daarin opgenomen aandelen hoeft te kopen, maar met één aankooporder kan volstaan. Dat bespaart transactiekosten. Het na­deel is dat je bij aankoop van een tracker niet alleen belegt in de goede aandelen van een index maar ook in de ongewenste.

Houd er rekening mee dat niet alle trackers even simpel zijn als ze doen voorkomen. Daarnaast zijn er ook allerlei exotische varianten van ETF's in omloop. In Effect lees je meer over onnodig complexe varianten van trackers

Een (passief) mixfonds kopen

 

Maar waar stop je nu je geld in?
Passieve fondsen blijken gemiddeld genomen beter te presteren dan actieve fondsen. Een deel van de verklaring daarvoor ligt in de hogere kosten die een actief fonds rekent. De professionele belegger blijkt in de praktijk niet in staat deze hogere kosten te compenseren door betere beleggingsresultaten te boeken.

Recent onderzoek toont daarnaast aan dat zelfs als kosten niet worden meegerekend, actieve fondsen slechter presteren dan passieve.

Gebruik de ETF-portal om gemakkelijk kwalitatief goede fondsen te vinden. 

naar de ETF portal