VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wanneer je gebruik maakt van een broker, kun je tegen problemen aanlopen. Sommige problemen zijn te voorkomen door duidelijk te weten wat van een bank of broker verwacht mag worden en voor welke zaken beleggers zelf verantwoordelijk zijn. Zeker in het geval beleggers voor eigen risico en rekening beslissingen nemen, is de zorgplicht laag.

In een tweeluik dat in Effect is verschenen, wordt – aan de hand van verschillende Kifid-uitspraken – ingegaan op de zorgplicht en staat een aantal tips om rekening mee te houden.

Wat mag u verwachten van uw bank of broker? Vier valkuilen bij zelf beleggen


Wat mag u verwachten van uw bank of broker? Deel 2: Schadevergoedingen na fouten van financieel dienstverleners

Storingen bij je bank of broker
De mogelijkheden bij storingen op het handelsplatform van je bank of broker worden behandeld op deze pagina. Meer informatie over wat je kunt doen als je van mening bent dat je schade hebt geleden als gevolg van een storing en waar je in dat geval terecht kan, lees je hier.

Overstappen naar een andere broker
Bij je nieuwe bank kun je informeren of een overstap- of overboekservice beschikbaar is. Is dat het geval en maak je hiervan gebruik, dan stuurt je nieuwe bank het aanvraagformulier naar de oude bank. De oude bank levert vervolgens de effecten aan de nieuwe.

Voordat je gebruikmaakt van de overstapservice, doe je er goed aan te vragen of alle effecten bij de nieuwe bank beschikbaar zijn en welke eventuele kosten of vergoedingen van toepassing zijn. Een aantal partijen brengt kosten in rekening voor het wegboeken van effecten. Indien dit zo is, kun je bij je nieuwe bank of broker vragen of deze de kosten vergoedt. Vaak is dat zo. Daar kunnen wel maxima aan verbonden zijn. De VEB besteedt hier ook aandacht aan in het brokeronderzoek.

Houd er rekening mee dat je binnen de overboekingstermijn niet kunt handelen in de betreffende effecten. Je doet er goed aan vooraf te vragen naar deze termijn, die kan aan de lange kant zijn.

Assortiment banken/brokers
Houd er rekening mee dat het assortiment van een bank of broker vergelijkbaar is met dat van een supermarkt. Uitbreidingen en beperkingen liggen op de loer, en dat mag volgens de algemene (bank)voorwaarden. Dat kan soms vervelend zijn voor beleggers.

De bank of broker moet hierbij wel zorgvuldig omgaan met de belangen van klanten. Een aanpassing van het assortiment kan ertoe leiden dat je actie moet ondernemen. Als je stukken in portefeuille hebt waarvan een bank in de toekomst geen handel meer ondersteunt, zul je deze moeten verkopen of overboeken naar een andere partij. Houd rekening met de mogelijke transactie- of overboekingskosten.

De VEB vindt dat beleggers die noodgedwongen verkopen of overboeken dat kosteloos zouden moeten kunnen doen. Ook doen beleggers er goed aan om na te gaan of een beperking van het assortiment nog wel voldoende spreidingsmogelijkheden biedt.

Informatievoorziening en service
Het is steeds gebruikelijker dat banken en brokers informatie verstrekken over beleggingen, ook voor wie zonder advies zijn beleggingen beheert (execution only-relatie). Denk daarbij aan informatie over corporate actions, zoals een fusie of overname waar een beleggingsbeslissing op te nemen is. Maar ook aan waarschuwingen voor de risico’s van een belegging.

Hoewel de informatie die de effectendienstverlener verstrekt, op grond van de wet, niet feitelijk onjuist en/of misleidend mag zijn, kan het altijd gebeuren dat er een fout ontstaat of dat belangrijke informatie niet via de bank of broker de belegger bereikt. Zelfbeleggers doen er dan ook goed aan om actief op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rond de effecten in de portefeuille.

Bij informatie is het altijd zinvol om zo dicht mogelijk bij de bron te zitten, dus bij de uitgevende instelling zelf. Bij een beursgenoteerd aandeel of obligatie is op de website van de desbetreffende onderneming vaak een pagina investor relations ingericht, waar meer informatie is te vinden over de effecten en nieuwe ontwikkelingen (zoals corporate actions, waaronder het uitkeren van eventueel dividend).
Vaak is het ook mogelijk om je in te schrijven voor een e-mailservice, om automatisch persberichten te ontvangen. Zo blijft de belegger op de hoogte van alle relevante informatie en niet alleen van de informatie die de broker al dan niet verstrekt over een belegging.

Heb jij problemen met brokers?
Dan kun je via de procedure van het Kifid gemakkelijk een klacht indienen. Lees op onze website meer over het indienen van een klacht via het Kifid.