VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wanneer je gebruikmaakt van een broker, kun je tegen problemen aanlopen. Een aantal veelvoorkomende kwesties nader toegelicht.

Storingen bij je bank of broker
Wanneer het een storing van het digitale handelssysteem betreft, kun je nagaan of het mogelijk is via de telefonische orderlijn een order in te leggen. Lukt dat ook niet, dan kun je de order nog via e-mail of fax aan je broker kenbaar maken. Zo heb je schriftelijk bewijs dat je de intentie had om te handelen. Uit recente uitspraken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (het Kifid) blijkt overigens dat een wachttijd van twaalf minuten aanvaardbaar is.

 

Risico's bij handelen via brokers
Je loopt in de meeste gevallen geen risico als de broker omvalt. De effecten worden fysiek in bewaring gegeven bij Euroclear, waarbij de banken zijn aangesloten. Door deze regeling vallen effecten zoals binnenlandse aandelen, binnenlandse (staats)obligaties, turbo’s, speeders, structured products en warrants buiten het vermogen van de bank. In geval van faillissement blijven dergelijke effecten dus buiten schot.


Je loopt in sommige gevallen wel een risico vanuit de hoek van de uitgevende instelling. Namelijk een debiteurenrisico. Dat geldt voor obligaties, gestructureerde producten, turbo’s en warrants.

Voor effecten die niet in de verzameldepots van Euroclear vallen en die niet via een bewaarbedrijf bewaard worden, kent Nederland het beleggerscompensatiestelsel. Dit stelsel dekt vorderingen tot maximaal 20.000 euro per persoon.

Lees meer over beschermingsregelingen op de website van de AFM.

  

Overstappen naar een andere broker
Bij je nieuwe Problemen met brokersbank kun je informeren of een overstap- of overboekservice beschikbaar is. Is dat het geval en maak je hiervan gebruik, dan stuurt je nieuwe bank het aanvraagformulier naar de oude bank. De oude bank levert vervolgens de effecten aan de nieuwe. 


Voordat je gebruikmaakt van de overstapservice doe je er goed aan te vragen of alle effecten bij de nieuwe bank beschikbaar zijn en welke eventuele kosten of vergoedingen van toepassing zijn. Een aantal partijen, met name de grootbanken, brengt kosten in rekening voor het wegboeken van effecten. Indien dit zo is, kun je bij je nieuwe bank vragen of deze de kosten vergoedt. Vaak is dat zo. Daar kunnen wel maxima aan verbonden zijn.

Houd er rekening mee dat je binnen de overboekingstermijn niet kunt handelen in de betreffende effecten. Je doet er goed aan vooraf te vragen naar deze termijn, die kan aan de lange kant zijn

 

Assortiment banken/brokers
Houd er rekening mee dat het assortiment van een bank vergelijkbaar is met dat van een supermarkt. Uitbreidingen en beperkingen liggen op loer, en dat mag volgens de bankvoorwaarden. Dat kan soms vervelend zijn voor beleggers.


De bank of broker moet hierbij wel zorgvuldig omgaan met de belangen van klanten. Een aanpassing van het assortiment kan ertoe leiden dat je actie moet ondernemen. Als je stukken in portefeuille hebt waarvan een bank in de toekomst geen handel meer ondersteunt, zul je deze moeten verkopen of overboeken naar een andere partij. Houd rekening met de mogelijke transactie- of overboekingskosten.

De VEB vindt dat beleggers die noodgedwongen verkopen of overboeken dat kosteloos zouden moeten kunnen doen. Ook doen beleggers er goed aan om na te gaan of een beperking van het assortiment nog wel voldoende spreidingsmogelijkheden biedt.

 

Informatievoorziening en service
Het is steeds gebruikelijker dat banken en brokers informatie verstrekken over beleggingen, ook voor wie zonder advies zijn beleggingen beheert (execution only-relatie). Denk daarbij aan informatie over corporate actions, zoals een fusie of overname waar een beleggingsbeslissing op te nemen is. Maar ook aan waarschuwingen voor de risico’s van een belegging.


Dit blijkt ook uit uitspraken van het Kifid, waarin brokers op de vingers getikt werden. Daarbij komt dat de informatie die de effectendienstverlener verstrekt, op grond van de wet, niet feitelijk onjuist en/of misleidend mag zijn.

Lees hoe banken omgaan met claimemissies, de afwikkeling van verlopen opties, dividend en aandeelhoudersvergaderingen

 

Heb jij problemen met brokers?
Dan kun je via de procedure van het Kifid gemakkelijk een klacht indienen. Lees op onze website meer over het indienen van een klacht via het Kifid.

 

Veelgestelde vragen over brokers