VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een ander derivaat dat meer wegheeft van gokken dan beleggen is de binaire optie. We leggen uit hoe dit product werkt en waarom het geen belegging is, hoewel aanbieders het wel zo presenteren.

Wat is een binaire optie?Beleggen in binaire opties
De binaire optie is gebaseerd op een onderliggende waarde, zoals een aandeel, index of valuta. In tegenstelling tot reguliere opties verkrijg je bij aanschaf van een binaire optie niet het recht om deze onderliggende waardes via de optie te kopen of verkopen. Je kunt, net als bij reguliere opties, speculeren op een daling (put) of stijging (call) van de onderliggende waarde.

Binaire opties bieden na aanschaf twee mogelijke uitkomsten: 1) je verliest alles of 2) je verdient een vooraf vastgesteld bedrag. Tussendoor verkopen is niet mogelijk; om te kunnen winnen, moet je voorspelling juist zijn. Daarbij zijn er verschillende soorten opties:   

 

  • High/low: je voorspelt of de onderliggende waarde stijgt of daalt. Het maakt daarbij niet uit hoe groot deze verandering is. Voorbeeld: stel je sluit een binaire optie af voor de prijs van 100 euro waarbij je speculeert op een stijging van het aandeel Shell (call optie). Daarbij geldt een vooraf vastgesteld rendement van 80%. Indien het aandeel is gestegen aan het eind van de looptijd ontvang je 180 euro. Is deze gedaald, dan ontvang je niks en ben je je inleg kwijt.

  • One touch: je voorspelt hoeveel de onderliggende waarde stijgt of daalt. Voorbeeld: stel je sluit een binaire optie af voor de prijs van 100 euro waarbij je speculeert op een stijging van het aandeel Shell met minimaal 1 euro (call optie). Daarbij geldt een vooraf vastgesteld rendement van 125%. Indien het aandeel is gestegen met minimaal 1 euro aan het eind van de looptijd, ontvang je 225 euro. Is deze gedaald, dan ontvang je niks en ben je je inleg kwijt.

 

  • Boundary options: je voorspelt of de koers van een aandeel op de einddatum binnen een bepaalde bandbreedte zit of juist niet. De optie keert premie uit als de voorspelling goed is, tussentijdse bewegingen maken niet uit. Uiteraard geldt: hoe hoger het risico, hoe hoger de potentiële uitkering. Ook hier geldt: als het omgekeerde gebeurt, verliest de belegger zijn volledige inleg.

 

  • Paaropties: je voorspelt welke van twee aandelen over een bepaalde periode het beste zal presteren. Bij paaropties is de uitkering voor beide in het begin altijd lager dan 100 procent van de inleg, bijvoorbeeld 82 procent. Looptijden zijn hier soms langer (tot een maand), waardoor latere kopers met andere percentages te maken krijgen (het gedaalde aandeel gaat potentieel meer opbrengen omdat de kans op uitkering kleiner wordt). Naarmate de koersen van het aandelenpaar verder uit elkaar lopen, zal de uitkering bij de meest waarschijnlijke uitkomst steeds lager worden, en de andere steeds hoger. Als het 'verkeerde' aandeel alsnog wint, verliest ook hier de belegger de volledige inleg.

 

 

 

Onvoorspelbaarheid
Bij speculeren in menig derivaat, en vooral hefboomproducten, leggen we de parallel naar gokken. Nergens is die echter zo concreet als bij binaire opties.

Deze producten richten zich op de zeer korte termijn, van bijvoorbeeld één minuut, een uur of een dag. Geen belegger kan hiervoor een zinvolle inschatting maken. Koersen vallen op korte en middellange termijn (0-5 jaar) namelijk niet te voorspellen.

Voorstanders (lees uitbaters) van binaire opties willen nog weleens naar voren brengen dat koersen wel zijn te voorspellen op korte termijn. Onderzoek wijst echter uit dat dit niemand lukt. En dat is logisch ook, het is niet voor niks dat er geen transactiekosten zijn bij het handelen in binaire opties. Het geld wordt op een andere manier verdiend. 

 

Statistisch gezien, kun je niet anders dan verliezen
Aanbieders van binaire opties weten precies wat de statistische kans is dat je goed gokt en baseren hun verdienmodel hierop. Een beetje zoals bij een roulettetafel. Elke keer dat je verkeerd gokt, ontvangen ze je hele inleg. Wat je kunt winnen, weegt nooit op tegen de risico’s die je neemt en na verloop van tijd lever je dus flink in.

In grafiek 1 laten we zien wat er gebeurt met het vermogen van een belegger die 100 keer een binaire optie koopt waarbij hij telkens 1.000 euro inlegt. Zijn beginvermogen is 10.000 euro.

In het geval van een vooraf vastgesteld rendement van 80% zul je gemiddeld 10% van je inleg verliezen per afgenomen optie. Een inleg aan de roulettetafel biedt betere kansen, waarbij je gemiddeld 2.7% verliest per inleg (zie grafiek).   

 

Statistisch rendement binaire opties vs Europese roulette*

 

* De rendementen in deze grafiek baseren op statistische gemiddeldes. In de praktijk zullen meer schommelingen plaatsvinden waarbij deelnemers enkele keren een bedrag winnen om vervolgens hoge(re) bedragen plots te verliezen. 

 

  

 

Conclusie 
Binaire opties zijn niks anders dan gokproducten en hebben helemaal niks met beleggen van doen. De kansen liggen bovendien sterk in het voordeel van de aanbieder en dit verklaart 1) waarom geen transactiekosten gerekend worden en 2) er toch hoge budgetten beschikbaar zijn voor promotie van dit soort producten. Stop er geen geld in!