VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Naast de kosten van Turbo’s, visualiseerden we ook die van CFD’s. Zoals je zult zien, ziet het totaalplaatje aan kosten er ook voor CFD's niet al te best uit. Beleggers die serieus met hun beleggingsportefeuille bezig zijn, doen er – mede om deze reden – goed aan niet in CFD’s te beleggen.

Kosten CFD's lastig te berekenen
Kosten hebben een grote impact op je beleggingsrendement en CFD’s zijn absoluut geen schoolvoorbeeld van producten met een lage kostenbasis. Hoewel menig CFD-aanbieder veel informatie over kosten publiceert op zijn website, is het voor beleggers niet zo gemakkelijk om daar wegwijs in te worden.

Er zijn vele soorten kosten die in rekening gebracht (kunnen) worden en er is geen eenduidig overzicht waarin die allemaal voor je doorgerekend worden. We hebben ze in dit artikel daarom voor je inzichtelijk gemaakt.
 
 

De impact van kosten op het nettorendement bij CFD's
De hoge kosten van CFD's beperken de kans op een positief rendement. Grafiek 1 toont het nettorendement op twee verschillende CFD’s, met een hefboom van 8. We gaan er in dit voorbeeld even van uit dat de koers van het onderliggende aandeel gelijk blijft. 

Duidelijk zichtbaar is hoe bij aanschaf direct al flinke kosten (minimaal 3-8%) in rekening gebracht worden, welke in de maanden daarna oplopen. Vooral bij het beleggen in buitenlandse aandelen (in dit voorbeeld Apple) nemen de eenmalige kosten toe.  
 

Grafiek 1: Ontwikkeling waarde CFD bij gelijkblijvende koers onderliggend aandeel (over 4 maanden)*


Bij toepassing van een hogere hefboom liggen de kosten nog hoger. Grafiek 2 toont de kosten bij een hefboom van 20, die bij aanschaf al zomaar 8-21% bedragen. Vervolgens lopen de kosten relatief sneller op door het hogere geleende bedrag. De kans op een positief rendement wordt zo wel heel erg beperkt. Ook in dit geval liggen de eenmalige kosten voor buitenlandse aandelen hoger.  
   
 

Grafiek 2: Ontwikkeling waarde CFD bij gelijkblijvende koers onderliggend aandeel (over 4 maanden)*

 
* Houd er rekening mee dat onze berekeningen zich baseren op aandelen-cfd’s Long bij één bekende aanbieder. De kosten voor andere soorten CFD’s (zoals die op indices, en short-varianten) kunnen hiervan afwijken en dat geldt ook voor de kosten van andere aanbieders. Het betreft hier hypothetische berekeningen die als doel hebben een indruk te geven van de hoogte van de kosten. Kosten van de spread zijn niet meegenomen in deze berekeningen, omdat deze voor aandelen-CFD's bij de onderzochte aanbieder gelijk liggen aan de spreads die gelden op de reguliere aandelenmarkt. Transactie- en valutakosten worden bij het openen en sluiten van een positie in rekening gebracht, maar tonen we ter verduidelijking als eenmalige kostenpost. Voor alle CFD's kozen we voor een gegarandeerde stop-loss omdat het zeer onverstandig is om zonder stop-loss-niveau in dergelijke producten te beleggen. Voor grafiek 2 geldt dat beleggers in veel gevallen niet veel verder komen dan de eerste maand. Door de grote hefboom is het waarschijnlijk dat beleggers het stop-loss-niveau al binnen enkele dagen of weken bereiken.    

  

Waar zitten de kosten in?
De eenmalige kosten bij aankoop van deze producten bestaan uit de transactie- of commissiekosten, de extra kosten voor het toepassen van een gegarandeerd stop-loss-niveau, en eventueel valutakosten. Vervolgens gaan de financieringskosten meetellen. We lichten ze toe.
 

Kosten van CFD's gevisualiseerdTransactie- of commissiekosten (bij openen en sluiten positie)
CFD's koop je direct bij de aanbieder die daarvoor eenmalige kosten in rekening brengt. De aanbieder die wij bekeken rekent minimaal 5 euro kosten per aan- en verkooptransactie. Voor buitenlandse transacties kunnen deze kosten hoger uitvallen, bijvoorbeeld $10 voor Amerikaanse aandelen. 
 

Gegarandeerde stop-loss (eenmalig)
Om te voorkomen dat je als belegger meer verliest dan je inleg, is het verstandig een gegarandeerde stop in te bouwen. Dat kost extra geld. Al snel 0.3% van de totale onderliggende waarde (inclusief dus het geleende bedrag) en dat tikt aan.  


Valutakosten (bij openen en sluiten positie)
Wanneer je in onderliggende waardes handelt die in andere valuta noteren, gelden valutakosten. Deze bedragen 0.3% van de transactiewaarde bij openen en sluiten van de positie. Althans bij de door ons onderzochte aanbieder.


Financieringskosten (dagelijks)
Wie met een hefboom belegt, leent geld van de uitgevende instelling. Daarover ben je rente verschuldigd. In ons voorbeeld gaat het om 2.1% kosten op jaarbasis, die gaan lopen vanaf het moment van aanschaf. En dat kan hard gaan zoals je ziet in grafiek 1 en met name grafiek 2.

Het zijn vooral de grotere hefbomen die duur zijn vanwege het hogere geleende bedrag. Wie bijvoorbeeld €400 belegt in CFD's met een hefboom van 20, leent een bedrag ter hoogte van €7.600. Meer dan je dacht, niet? In dit voorbeeld zal de rente op jaarbasis bijna 40% beslaan van de prijs die je 
betaalt voor de CFD's (€400).   
 

 

Risico's van extreme koersbewegingen
Het kostenplaatje is dus niet zo gunstig. Dat geldt ook voor de risico’s, waarover je meer leest in ons artikel over de risico's van het handelen in hefboomproducten.