VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geen derivaat leent zich voor zoveel toepassingen als de optie. Hier is een overzicht van enkele veelgebruikte optiestrategieën. Klik op de links en lees meer in magazine Effect over de betreffende optiestrategie. We laten dan telkens zien hoe je deze optieconstructie opzet.

1. Een willekeurige beweging van het aandeel
Beleggers kunnen met behulp van optieconstructies profiteren van een willekeurige beweging van de onderliggende waarde. Van zowel een stijging als een daling dus. Onderstaande optiestrategieën zijn daarvoor in te zetten.

Optiestrategie In te zetten bij de volgende verwachting

Long Straddle
Lees meer

Een grote beweging in de onderliggende waarde, waarbij de richting (stijging of daling) onzeker is.

Je verliest geld wanneer de koers ongeveer gelijk blijft, maar profiteert van een flink dalende of stijgende koers.

Short Butterfly
Lees meer

Een grote beweging in de onderliggende waarde, waarbij de richting (stijging of daling) onzeker is.

Belangrijk verschil met de Long Straddle is dat je minder verdient bij een grote beweging, en minder verliest bij weinig beweging. Risico en mogelijk rendement zijn dus wat meer afgevlakt.

Long Strangle
Lees meer

Een zeer grote beweging in de onderliggende waarde, waarbij de richting (stijging of daling) onzeker is.

Verschil met vergelijkbare optiestrategieën is dat het verlies relatief groot is bij een te kleine verandering in de onderliggende waarde. Daarentegen verdien je veel meer in het geval van een flinke koersbeweging.

Strap
Lees meer

Een grote beweging in de onderliggende waarde, waarbij de richting onzeker is, maar de kans op een stijging iets groter lijkt.

Bij deze optiestrategie profiteren beleggers relatief meer van een uitschieter naar boven dan van een naar beneden.

 

2. Een gelijkblijvende koers van het aandeel
Ook bij gelijkblijvende koersen kan de optiebelegger daarvan profiteren. Beleggers kunnen onder andere de volgende optiestrategieën inzetten.

Optiestrategie In te zetten bij de volgende verwachting

Short Strangle
Lees meer

Een koers die ongeveer gelijk blijft.

Let op: bij een sterke koersbeweging leid je meer verlies dan wanneer je al je vermogen in de aandelen had gestoken. Bij een sterk stijgende koers profiteer je op zeker moment niet meer mee. Bij een dalende koers verlies je meer en is het verlies in principe onbeperkt.

Butterfly Spread
Lees meer

Een koers die ongeveer gelijk blijft.

Verschil met andere vergelijkbare optiestrategieën is het volgende. De Butterfly Spread biedt bescherming doordat alleen betaalde optiepremies verloren kunnen gaan. Maximale winst is daardoor ook lager.

Put-ladder
Lees meer

Een gelijkblijvende of dalende koers.

Beleggers maken winst als het aandeel blijft hangen of kopen het met korting als het daalt. Een risico is er wel: als het aandeel toch stijgt, is de ingelegde optiepremie weg.

Long Call Condor
Lees meer

Een koers die ongeveer gelijk blijft.

Als de koers te hard daalt of stijgt, verlies je maximaal de ingelegde optiepremies. In tegenstelling tot de Iron Condor (zie hieronder) kost de Long Call Condor geld bij het aangaan.

Iron Condor
Lees meer 


Een koers die ongeveer gelijk blijft.


Als de koers te hard daalt of stijgt, verlies je maximaal een vooraf bekend bedrag. In tegenstelling tot de Long Call Condor kost de Iron Condor geen geld maar levert die juist geld op bij het aangaan.

Iron Butterfly
Lees meer

 

Een koers die ongeveer gelijk blijft.

Je verdient het meest met deze constructie wanneer de koers precies gelijk blijft. Hoe meer de koers afwijkt, hoe minder deze optiestrategie oplevert. Buiten bepaalde grenzen verlies je geld, waarbij een maximum verlies geldt.

Christmas tree Spread
Lees meer

 

Een koers die ongeveer gelijk blijft, met een eventuele lichte neiging naar beneden.

De belegger verdient maximaal wanneer de onderliggende waarde precies uitkomt op de uitoefenprijs van de geschreven opties. Bij een daling van de koers levert de constructie langer wat op dan bij een stijging.

Broken wing butterfly
Lees meer

De koers van het aandeel zal ongeveer gelijk blijven of flink dalen.

De belegger verdient het meeste aan de constructie bij een gelijkblijvende koers. In het geval van een flinke daling heeft hij ook bescheiden opbrengst, terwijl een hard stijgende koers tot groot verlies kan leiden.

 

  

 
3. Een koersstijging
Ook zijn er optieconstructies die beleggers laten profiteren van een koersstijging. Hieronder staan enkele beschreven.

Optiestrategie In te zetten bij de volgende verwachting

Call Spread
Lees meer

Tegen een lagere premie kunnen beleggers met deze optiestrategie inspelen op een stijging van het aandeel.

Let wel op: deze constructie is een risicovollere. Je kunt ongeveer evenveel maximaal verdienen als je kunt verliezen.

Long Collar
Lees meer

Bij deze constructie beleg je (nagenoeg) zonder inleg, waarbij je kunt profiteren van een stijgende koers.

Het innemen van deze positie kost geen geld omdat te betalen en ontvangen optiepremies tegen elkaar wegvallen. In het geval van een bescheiden koersdaling leid je verlies, maar kun je wel de aandelen tegen een kleine korting aanschaffen.

Long call
Lees meer

Een oplopende koers van het aandeel, waarbij ook rekening wordt gehouden met een koersdaling.

Met Long calls profiteer je grotendeels van een koersstijging terwijl je de verliezen beperkt tot een bepaald maximum in het geval van een koersdaling. Ook kun je je er enigszins mee indekken tegen inflatie en oplopende rentes.

Timespread
Lees meer

Een aandeelkoers die over een langere termijn oploopt.

Het verschil met enkel een langlopende call is dat beleggers met deze optiestrategie tijdwaarde kunnen verdienen. Die gaat al snel verloren bij enkel een langlopende call.

Ratio Callspread
Lees meer

Een beperkte stijging van het onderliggende aandeel.

Deze optieconstructie levert het meeste op bij een beperkte koersstijging. Bij een grote koersstijging profiteer je niet meer mee vanaf een bepaalde waarde. Verlies zal bovendien groter zijn in het geval van een flink dalende koers.

 

 

4. Een koersdaling
Wie verwacht dat een waarde de komende tijd licht zal dalen, kan daarvoor de volgende optieconstructies inzetten.

Optiestrategie In te zetten bij de volgende verwachting

Putspread
Lees meer

De koers van het aandeel zal beperkt tot flink dalen.

Hoe verder het aandeel daalt, hoe meer je verdient tot een bepaald maximum aan verdiensten. Je maximale verlies is ook beperkt.

Ratio Putspread
Lees meer

Het aandeel zal beperkt dalen, met de kleine mogelijkheid van een grotere daling.

Bij een kleine daling verdien je aan deze optieconstructie. Bij een grotere daling verlies je minder dan wanneer je de aandelen had gekocht. Je verliest dan echter wel. Bij een grote stijging profiteer je daar niet van.

Synthetische shortpositie
Lees meer

De koers van het aandeel zal dalen.

Met de synthetische positie profiteer je van een tegenovergesteld resultaat ten opzichte van de onderliggende waarde. Daalt het aandeel met 1 euro, dan verdien je 1 euro en vice-versa.

Put backspread
Lees meer

De koers van het aandeel zal flink dalen.

Hiermee kunnen beleggers tegen lage kosten profiteren van een koersval. Maar let wel op, bij een te kleine beweging verlies je geld.

  

5. Een portefeuille beschermen tegen beursschommelingen
Op de korte termijn kunnen aandelenkoersen vrij heftig bewegen, zowel omhoog als omlaag. Beleggers die deze plotselinge bewegingen willen afvlakken, kunnen daarvoor opties inzetten.

Over beschermd beleggen


Door te werken met ‘Crashputjes’ kunnen beleggers bovendien een extraatje verdienen bij een grote daling van de beurs.


6. Koersverlies repareren met opties
Verlies nemen op een aandelenpositie is nooit leuk. Soms is met een optiestrategie de schade (deels) te repareren.


7. Mogelijke overnamekandidaten achterhalen
Wanneer de opties van een bepaald aandeel een zogenaamde ‘volatility smile’ laten zien, wordt het onderliggende aandeel door de markt als een overnamekandidaat beschouwd. Lees hoe je met opties kunt profiteren van een overname.
   
  

Pas op met optiestrategieën
Optiestrategieen voor actieve beleggersMocht je willen speculeren met opties realiseer je dan dat dit risicovol is. Bovendien is de kans groot dat je uiteindelijk geld verliest. Speculeren met opties is namelijk in strijd met belangrijke basisprincipes van het beleggen, waaronder:


Wie – tegen beter weten in – toch wil speculeren via optiestrategieën doet dat het beste met een klein deel van zijn vermogen; zogenaamd speelgeld.

 
Bewaak je optiestrategieën
Ga je aan de slag met optieconstructies, realiseer je dan dat elke optiestrategie permanent bewaakt moet worden. Ze hebben elk hun eigen risico’s; zorg er dus voor dat je deze kent.

Besef je daarnaast dat je met optieconstructies enkel kunt sleutelen aan risico-rendementsverhoudingen. Je kunt ze in principe niet in je voordeel keren, oftewel het behalen van meer rendement bij minder risico.