VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een economische wetmatigheid beloont risico bij beleggen op de lange termijn. Verstandig gekozen en goed gespreide (aandelen)beleggingen zullen op lange termijn altijd beter presteren dan een spaarrekening.

BeleggingshorizonBeleggen voor de lange termijn
Je dient je beleggingen af te stemmen op de tijd die je hebt (voor het behalen van je doel), ofwel je beleggingshorizon. Hoe langer de horizon, hoe groter het risico dat je je kunt permitteren. De kans dat tegenvallers worden goedgemaakt, is immers groter bij een lange horizon dan bij een korte.


Naarmate de horizon korter wordt, dien je het risicoprofiel conservatiever bij te stellen. Dat betekent bijvoorbeeld meer sparen, en beleggen in obligaties. Op elk moment is het belangrijk om je vermogen te spreiden

De grillen van de markt
Historische beurskoersen laten zien dat aandelenmarkten door de jaren heen (plots) flink kunnen stijgen en dalen (zogenaamde 'volatiliteit'), bijvoorbeeld ten gevolge van economische en politieke ontwikkelingen. Wanneer dat gebeurt, kan niemand met zekerheid voorzien. Wel weten we dat het effect doorsijpelt naar de meeste soorten beleggingen. Dit noemt men ook wel 'marktrisico'.    

Een voorbeeld illustreert waarom je het beste kunt beleggen voor de lange termijn. Onderstaande grafiek toont de stand van de AEX (de graadmeter van Nederlandse aandelen) gedurende de afgelopen 30 jaar (zonder herbelegging dividend).

We gaan er van uit dat je vanaf het jaar 2001 belegde voor de studie van je kinderen, die vanaf 2009 beginnen met studeren. Als je alleen in aandelen belegde, was je op een verlies uitgekomen. Dat zou niet het geval geweest zijn als je een langere beleggingshorizon had en al in 1989 was begonnen.  

Koers AEX-index 1983-2015

Wees je in ieder geval bewust van de belangrijkste aanname achter deze beurswijsheid: de waarde van aandelen blijft stijgen op lange termijn. Hoewel dat in het verleden altijd zo was, hoeft dat natuurlijk niet per se te gelden voor de toekomst. Waarschijnlijk is dat wel.
 

VEB-onderzoek: weinig handelen loont

Maar ik moet tussendoor toch wel blijven handelen?
Nee, juist niet. Wanneer je een - goed gespreide - portefeuille met aandelen samenstelt, presteren er altijd aandelen minder goed dan gemiddeld. Meestal zullen daar ook aandelen tegenover staan die het een stuk beter doen.

Het is - zonder 'verboden' voorkennis - namelijk onmogelijk om de markt of koers van een belegging te voorspellen. Probeer het zelf eens met de volgende game.

Game: probeer de markt te verslaan

 

Beleggers die de waan van de dag volgen, blijken er in de praktijk vooral veel naast te zitten. Het is dan ook niet nodig om dagelijks het beursnieuws te volgen. Sterker nog, het zet je vaak enkel aan om meer te handelen. En de kans bestaat daardoor dat je op het verkeerde moment uitstapt, waardoor je wel yeel vermogen verliest, maar niet profiteert van een herstel.