VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Als belegger doe je er goed aan niet klakkeloos te vertrouwen op de adviezen van financiële aanbieders. Ze kunnen mogelijk tegenstrijdige belangen hebben, en sommige aanbieders zijn überhaupt niet te goeder trouw. Bepaalde beleggingsproducten zijn bovendien niet geschikt voor de gemiddelde belegger. We laten zien waar je (wellicht) beter niet in kunt beleggen.

Vermijd

 • BoilerroomsWeet waar niet in te beleggen. Dit is een verzamelnaam voor fraudeurs die, met gladde telefonische verkopers beleggers benaderen met een ‘geweldig beleggingsaanbod’. Vaak is het onduidelijk hoe de beller aan de gegevens van de belegger komt. 

  Helaas zit achter dit soort telefoontjes bijna altijd een vorm van aandelenzwendel. Wanneer je zomaar wordt opgebeld om ergens geld naartoe over te maken, is het nooit verstandig daarop in te gaan. De VEB heeft in de afgelopen jaren heel wat van dit soort gevallen voorbij zien komen en wij waarschuwen onze leden steevast voor mogelijke oplichting.

  Helaas was het in een aantal gevallen te laat en was er al geld overgemaakt, waarna er niets meer vernomen werd, of hooguit nog een keer werd gebeld met een onduidelijk verhaal waarom er nog meer geld moest worden overgemaakt om nog deze beleggers nog meer geld afhandig te maken. Het is het beste dan direct op te hangen.

  De AFM waarschuwt ook voor aandelenverkoop via de telefoon of e-mail. De verzamelnaam voor frauduleuze partijen die potentiële beleggers telefonisch benaderen met een “geweldig investeringsaanbod” is boilerrooms.

  Op de website van de AFM tref je meer informatie aan over de werking van boilerrooms en tips om te voorkomen dat je hierdoor wordt opgelicht. Indien je het vermoeden hebt met een boilerroom te maken te hebben gehad, kun je dat doorgeven aan het Meldpunt Financiële Markten.

  De AFM schrijft meer over de praktijken van boilerrooms. Zie ook de waarschuwingen van de VEB.

  Ben je al eens gedupeerd door een boilerroom? Pas dan extra op, aangezien ze dezelfde beleggers die ze belazerden, juridische hulp aanbieden

 • Signaalaanbieders. Het betreft hier partijen die tegen betaling tips geven via sms- en telefoondiensten. Vaak schotelen ze je onrealistisch hoge rendementen en dito kosten voor, en de VEB ontvangt dan ook regelmatig klachten over signaalaanbieders. Signalen zijn geen individueel beleggingsadvies, daarom is er geen zorgplicht vanuit de aanbieder. De VEB raadt daarom af om in zee te gaan met signaalaanbieders. Op de website van de AFM lees je meer over signaalaanbieders.

 

Pas op voor
In de volgende gevallen doe je er goed aan om voorzichtig te zijn, en goed bij jezelf na te gaan of de belegging wel bij jou en je portefeuille past:

 • Gegarandeerde rendementen. Garanties zijn vaak boterzacht. Verdiep je daarom goed in de voorwaarden en risico’s van het product. 
 • Derivaten: producten met een (grote) hefboom. Vaak gaat het om varianten van de derivatenDerivaten zijn afgeleide producten die met andere beleggingscategorieën verband houden (onderliggende waarden). Zij vormen dus geen beleggingscategorie op zichzelf. Derivaten hebben hefbomen. Bijvoorbeeld een stijging van 1% in de onderliggende waarde (zoals een aandeel), leidt tot een waardestijging van 2% voor het derivaat. Of vice-versa. Hefbomen kunnen veel groter zijn dan de factor 2 in dit voorbeeld. Met een derivaat kun je dus meer rendement behalen, maar ook meer verliezen. Daarbij komt dat derivaten vaak een hoge kostencomponent kennen. 'De bank wint altijd', zeg maar.: CFD’s, Turbo’s, Speeders en Sprinters. Een vuistregel is dat hoe hoger de hefboom, hoe meer het met gokken te maken heeft. Dergelijke producten zijn daarom ongeschikt voor de meeste beleggers, zeker voor wie zich op de lange termijn richt. Lees meer over derivaten
 • Niet-beursgenoteerde beleggingen die vallen onder de AFM-vrijstelling. In dit geval is er geen sprake van een door de AFM goedgekeurd prospectus. Je wordt als belegger geacht zelf de risico’s van het product te kunnen inschatten. Op de website van de AFM lees je wanneer een beleggingspropositie vrijgesteld kan zijn. Voorbeelden van dit type beleggingen zijn: film- en scheeps-CV’s, maar ook teakhout- en vastgoedbeleggingen.
 • Crowdfunding. Deze vorm van beleggen biedt groepen investeerders de mogelijkheid met relatief kleine bedragen ondernemingen te financieren. Hoewel de rendementen aantrekkelijk kunnen zijn, is sprake van een zeer hoog risico. Uit een recente studie van Harvard University naar ‘professionele’ durfinvesteerders blijkt dat het slecht afloopt met driekwart van de met venture capital gefinancierde bedrijven. Crowdfunding bestaat nog niet lang genoeg om gedegen conclusies te kunnen trekken, maar er is weinig aanleiding om te denken dat het succes van deze financieringsvorm veel groter kan zijn. De informatievoorziening is vaak mager en niet erg onafhankelijk. Lees meer over Crowdfunding

 

Contact met de Beleggersservice
Kom je een belegging tegen waar je over twijfelt? Of heb je vragen over een bepaalde aanbieder? Raadpleeg dan onze deskundigen. De Beleggersservice van de VEB is voor leden telefonisch en per e-mail bereikbaar. 

 

Geeft een 'goedgekeurd prospectus' een keurmerk aan beleggers?
Nee, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kijkt uitsluitend of het prospectus volledig, consistent en begrijpelijk is. 

Een prospectus moet informatie bevatten over de mogelijke risico’s, de handelsmogelijkheden in de effecten en de kosten. Ook moet het informatie bevatten over de wijze waarop de waarde van het effect vastgesteld of gewijzigd kan worden en de activiteiten en financiële positie van de aanbieder van de effecten. Het is aan de AFM om te controleren of aan de gestelde eisen is voldaan. 

Maar de AFM mag op grond van de wet niet controleren of de inhoud juist is. De AFM oordeelt niet over de aanbieding zelf, de veiligheid van de belegging en of de beloofde rendementen juist zijn. Daarmee blijft het de taak van beleggers om na te gaan of de belegging in kwestie aansluit bij hun kennis, ervaring, doelstellingen en risicoprofiel.