VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarom zou ik beleggen, vragen veel mensen zich af. We leggen uit waarom het noodzakelijk is en laten zien waarom beleggen zoveel lucratiever kan zijn dan sparen.  


Waarom beleggen noodzakelijk kan zijn

Sparen levert onder aan de streep meestal een negatief rendement op (na kosten vermogensrendementsheffingBelasting die de Nederlandse staat heft over het vermogen. Vanaf 2021 wordt al het vermogen boven 50.000 euro belast, en boven 100.000 euro voor fiscale partners. en inflatie. Beleggen is dus noodzakelijk voor mensen die niet willen interen op hun vermogen.
Waarom beleggen?

Gezien de lage rentestanden, halen spaarders en defensieve beleggers (in bijvoorbeeld staatsobligaties) niet het rendement waar de fiscus met zijn fictieve rendementen vanuit gaat. De Belastingdienst gaat er namelijk standaard van uit dat mensen met een hoger vermogen meer beleggen en daarmee een hoger rendement behalen op dit vermogen.

Dit is natuurlijk niet altijd het geval. Wel zorgt dit ervoor dat spaarders worden aangespoord om te gaan beleggen en dat defensieve beleggers offensiever gaan beleggen, bijvoorbeeld door meer aandelen te kopen, om zo een grotere kans te maken om dat rendement ook te behalen.

Die gedragsverandering is begrijpelijk, en er kan met beleggen ook meer rendement worden behaald dan met sparen. Het blijft echter belangrijk dat beleggingsbeslissingen goed worden afgewogen. De stap naar beleggen moet je niet maken omdat je je gedwongen voelt om het fictieve rendement van de Belastingdienst te behalen. Wel is het goed om je te verdiepen in het beleggen en daarbij na te gaan of het iets voor je is en hoe het kan bijdragen aan het behalen van je financiële doelen.

Rendement: sparen versus beleggen
Op de pagina Sparen of beleggen? hebben wij de ontwikkeling van het vermogen van een spaarder vergeleken met dat van een belegger in twee scenario’s. 
Uit de grafiek blijkt dat beleggen op lange termijn veel meer rendement kan opleveren dan sparen. Daarmee wordt duidelijk waarom beleggen zo interessant kan zijn.

 

Maar hoe zit het met het risico?
In het algemeen geldt: een hoger verwacht rendement vereist het nemen van een hoger risico. Maar er zijn manieren om dit risico te beheersen. Lees 'De basisprincipes voor elke belegger' om dit principe goed te begrijpen. 

Daarnaast geldt: hoe langer je beleggingshorizon, des te groter de kans op een positief rendement. En hoe meer beleggingsrisico je kunt nemen. Dit heeft te maken met een concept genaamd 'volatiliteit', een belangrijke reden waarom beleggen zo risicovol is.

 

Niet voor iedereen
Ondanks het hogere verwachte rendement, zijn er enkele belangrijke voorwaarden die horen bij verstandig beleggen. Ook zijn er redenen denkbaar waarom je wellicht beter niet kunt beleggen:

  1. Beleg alleen met eigen geld dat je ook echt kunt missen. Zorg dat je voldoende buffer overhoudt om eventuele tegenvallers op te vangen. Met geleend geld beleggen is bijna altijd onverstandig. 

  2. Beleg niet voor de korte termijn. Als je het geld binnen een periode van vijf jaar weer beschikbaar wilt hebben, kun je beter niet beleggen. En zelfs na een termijn van tien jaar kunnen je beleggingen minder waard zijn dan op het moment van instappen. Op korte termijn valt moeilijk te voorspellen hoe de waarde van beleggingen beweegt. De kans op een (gemiddeld) negatief rendement wordt echter steeds kleiner naarmate de beleggingstermijn langer is.

  3. Je moet ‘s nachts nog wel gewoon kunnen slapen wanneer het even tegenzit. Beleggen gaat niet alleen maar gepaard met stijgende koersen. Voor sommige mensen weegt het extra rendement nu eenmaal niet op tegen de extra zorgen.

  4. Heb je voldoende discipline? 
    Succesvol beleggen vergt vooral veel discipline, de zelfbeheersing om je aan de basisprincipes van het beleggen te houden. Doe je dat niet dan is de kans groot dat je flink verliest. 


Is beleggen iets voor jou?
Gebruik de tool 'Sparen, aflossen of beleggen' om na te gaan of beleggen voor jou zinvol kan zijn. Je loopt het geldplan door en krijgt een helder antwoord. Lees ook op onze website meer over sparen of beleggen?