VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Door te beleggen, neem je risico. Je weet immers niet wat de waarde van je investering in de toekomst zal zijn. Een aantal basisprincipes verhoogt de kans op een positief resultaat op de langere termijn. Hoe je ook belegt, houd altijd rekening met de basisprincipes van beleggen. 

Toepassen basisprincipes voor elke belegger
Dit artikel bevat een opsomming van de belangrijkste basisprincipes van het beleggen. Maar let op! Navolging hieraan geven, is misschien nog wel het moeilijkste. Het is namelijk vooral een kwestie van jezelf beheersen en dat gaat de belegger vaak slecht af


Basisprincipe 1: Spreid beleggingen
Stop niet al je eieren in één mandje. Door te spreiden over bijvoorbeeld verschillende beleggingscategorieën of industrieën, voorkom je dat één tegenvaller leidt tot grote verliezen. Hoe je spreidt, is bovendien afhankelijk van je risicoprofiel. Als je het beleggen uitbesteedt, is dit de verantwoordelijkheid van de dienstverlener. 

Lees meerBasisprincipe 2: Minimaliseer kosten
Alle kosten die worden ingehouden, gaan ten laste van je rendement. Stel dat je 25.000 euro belegt gedurende twintig jaar. Dan leidt één procent minder rendement bij een neutraal risicoprofiel (à 6,25%) al tot bijna 15.000 euro minder eindkapitaal. Commerciële dienstverleners helpen je meestal niet bij het minimaliseren van je kosten. Wees hierop bedacht. 

Lees meer

 


Basisprincipe 3: Beleg voor de lange termijn
Uit onderzoek blijkt dat de markt op korte termijn grillig is en de mens niet in staat deze bewegingen te timen. Over een langere periode blijkt beleggen echter wel rendabel, omdat de impact van het marktrisico (conjunctuurbewegingen) kleiner wordt.          

Lees meer

Basisprincipes voor elke belegger 


Basisprincipe 4: Weet waar niet in te beleggen
Onwaarschijnlijk hoge 'gegarandeerde' rendementen gaan gepaard met zeer hoge risico’s. Wees je daarvan bewust. Ook is het niet verstandig om impulsief in te gaan op (telefonische) aanbiedingen. En, derivaten zijn niet voor iedereen.

Lees meer

 


Basisprincipe 5: Beleg alleen in wat je begrijpt
Beleggen is risicobeheersing. Wanneer je niet begrijpt waarin je belegt, ben je niet in staat om risico’s (van bijvoorbeeld marktontwikkelingen) juist in te schatten. Dat geldt ook voor ingewikkelde beleggingsproducten waarbij niet precies duidelijk is waarin je belegt, en waarbij veel (nadelige) voorwaarden zijn opgenomen in de kleine lettertjes. 

Lees meer

 

Lees ook '10 beleggingstips die niet in tranen eindigen' uit Effect (pagina 26).