VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bij individueel vermogensbeheer wordt de beleggingsportefeuille in principe toegesneden op de specifieke wensen en persoonlijke situatie van de klant. Individueel vermogensbeheer is (daardoor) verreweg de duurste manier van beleggen. 

Voor wie is individueel vermogensbeheer?
Individueel vermogensbeheer is bedoeld voor de vermogende belegger die behoefte heeft aan persoonlijk contact met degene die zijn vermogen beheert. 

Hoge kosten
Vanwege de hoge kosten is sprake van een grote negatieve impact op het eindvermogen. De tarieven variëren en worden lager bij grotere bedragen, maar bij een klein vermogen van bijvoorbeeld 100.000 euro kan het beheer al gauw 2 procent per jaar kosten.

Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat professionele beleggers de beursindices nauwelijks kunnen verslaan. Eventuele betere resultaten wegen in feite niet op tegen de hogere kosten. Ga daarom niet uit van positieve voorgespiegelde rendementen (uit het verleden), die zeggen vaak niet zoveel.


Minimumbedrag vereist
Gewoonlijk is voor individueel vermogensbeheer een minimuminleg vereist. Voor bedragen onder de 100.000 euro zal het niet gemakkelijk zijn een vermogensbeheerder te vinden. 

Dat is overigens af te raden, omdat een te klein bedrag waarschijnlijk ook niet dezelfde aandacht krijgt als de vermogens van de grotere klanten. Daar komen de kosten voor beurstransacties en in sommige gevallen het bewaarloon van de bank dan nog bij. In dat geval zal het ook een goede beheerder niet gemakkelijk vallen om na aftrek van de kosten structureel voldoende rendement te behalen.

Individueel vermogensbeheer is daarom geen optie voor elke belegger. Je moet namelijk voldoende vermogen hebben om een scherp beheertarief af te dwingen. Doorgaans is dat vanaf een miljoen euro.


Vergeet niet te vergelijken
Individueel vermogensbeheerKies je voor deze vorm van beleggen, dan loont het om te vergelijken. Hoewel sommige partijen meer dan 2 procent kosten rekenen (voor een lagere inleg), zijn er ook die dichter bij de 1 procent zitten. Verschillende marktpartijen, zoals Finner en vermogensbeheer.nl helpen beleggers een handje bij de selectie. Klik hier voor onze Checklist vermogensbeheerder selecteren

Lees meer over het vergelijken van vermogensbeheerders in magazine Effect (houd er rekening mee dat dit artikel een momentopname was en een deel van de informatie erin inmiddels achterhaald is).

Contact met de Beleggersservice
Heb je vragen over de keuze van een vermogensbeheerder, of over een beleggingsvoorstel dat je van een partij hebt ontvangen? Raadpleeg dan onze deskundigen. De Beleggersservice van de VEB is voor leden telefonisch en per e-mail bereikbaar.


Vraag de VEB naar een vermogensbeheerder
VEB-leden zijn welkom om met de VEB contact op te nemen met vragen over vermogensbeheerders. Indien wij veel klachten binnenkrijgen over de vermogensbeheerder van uw keuze laten we u dat weten. Er komen namelijk regelmatig klachten binnen over bepaalde vermogensbeheerders

 

Onderhandelen loont
Uit de praktijk blijkt dat veel beleggers lagere tarieven weten te bedingen voor individueel vermogensbeheer dan in eerste instantie geoffreerd. Onderhandelen over tarieven van vermogensbeheerders is dus zinvol. Zeker wanneer je een relatief groot vermogen meebrengt. 


Erkenning Kifid?
Wanneer je kiest voor een vermogensbeheerder, zorg er dan voor dat deze het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) erkent als bemiddelaar bij geschillen en zijn adviezen als bindend beschouwt.

Sommige vermogensbeheerders verklaren Kifid-adviezen niet als bindend. Daardoor kan het voor je moeilijker zijn een eventueel (financieel) geschil te beslechten. Het verleden leert dat geschillen regelmatig voorkomen in de branche.

Het Kifid is een initiatief van brancheorganisaties in de financiële dienstverlening en de Consumentenbond. Het instituut bemiddelt en beslist in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs of andere financiële dienstverleners. 


DSI-registratie?
Het is handig te informeren of de medewerkers gecertificeerd zijn bij het Dutch Securities Institute (DSI). Nederlandse financiële instellingen en hun werknemers die als deelnemer (de beheerder) of geregistreerde (de werknemer) zijn geregistreerd bij het DSI, zijn onderworpen aan de tuchtrechtspraak van het DSI.

Een klant die een klacht heeft over zijn vermogensbeheerder, kan hiermee bij de klachtencommissie van het DSI terecht. Het DSI kan een vergoeding toekennen of tuchtrechtelijke maatregelen nemen tegen de betrokken instantie of persoon.