VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Je gaat zelf aan de slag met beleggen door bijvoorbeeld aandelen en/of obligaties te kopen. Dat kan heel leuk zijn, maar vergt tijd, kennis en een visie op de (financiële) markten.

Voor wie (niet)
Zelf aan de slag met beleggen is vooral geschikt voor mensen die affiniteit hebben met de financiële markten en het leuk vinden om individuele beleggingen te analyseren. Mocht je nog weinig weten over beleggen, zul je je erin moeten verdiepen. Besef dat hier de nodige tijd in gaat zitten, en die moet je dus wel beschikbaar hebben.


Realiseer je daarnaast dat beleggen vraagt om zelfkennis en discipline. Voor wie dat onvoldoende heeft, kan zelf beleggen ronduit onverstandig zijn.

Zorg er verder voor dat beleggen past bij je volledige financiële plaatje. Via het geldplan 'Sparen, aflossen of beleggen' kun je dit gemakkelijk testen. 

Potentieel de goedkoopste manier
Voor beleggers met een typische buy-and-hold aanpak kan zelf beleggen de goedkoopste manier van beleggen zijn. Er worden immers geen derden betrokken bij het managen van de portefeuille. Dat is gunstig, want minder kosten betekent meer rendement.

 

Beheren portefeuille
Bij het zelf aan de slag gaan, hoort ook het beheren van je portefeuille, door onder andere het aanbrengen van spreiding en het selecteren van de juiste beleggingscategorieën.

Enkele categorieën waarin je kunt beleggen, zijn: