VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een aantal tools kan helpen bij de analyse van een aandeel. Maar pas op: het succes van een bedrijf voorspellen, is erg moeilijk. Veel professionals lukt het niet, laat staan particuliere beleggers. Wil je het toch proberen, pas dan in ieder geval de basisprincipes van beleggen toe. 

Bronnen van de beursgenoteerde onderneming
Voor de aandelenanalyse moet je het voor een belangrijk deel doen met de informatie die een beursgenoteerde onderneming zelf verstrekt. De eerste bronnen daarvoor zijn:

  • Jaarverslag en -rekening: dit document is het uitgangspunt voor elke belegger. Hierin lees je alles over het reilen en zeilen van de onderneming. Lees meer over het analyseren van de jaarrekening.
  • Persberichten van de onderneming: deze geven updates ten opzichte van het laatste (half)jaarverslag.
  • Aandeelhoudersvergadering: dit is je kans om direct vragen te stellen aan de bestuurders, commissarissen en accountant. Naderhand kun je meestal de notulen lezen. Lees meer over het bezoeken van aandeelhoudersvergaderingen


Op de ‘Investor Relations’-webpagina’s van ondernemingen kun je bovengenoemde documenten doorgaans vinden.

Lees ook: Relevante beursinformatie soms al dagen bekend voordat een beursreactie volgt

De informatie die je nodig hebt
Hieronder lees je meer over de analyse van aandelen. Uitgangspunt daarbij is de
fundamentele analyse, waarmee beleggers de waarde van een bedrijf kunnen vaststellen en vergelijken met andere concerns uit eenzelfde sector.

Trend- en sectoranalyse

Het ontdekken van trends en ontwikkelingen, gedreven door bijvoorbeeld nieuwe technologieën, demografische verschuivingen en macro-economische factoren. Uit onderzoek blijkt dat sectorontwikkelingen een grote impact hebben op het succes van aandelen. Dit onderstreept het belang van sectoranalyses.


Voorbeelden van hedendaagse trends zijn robotisering, digitalisering en cybersecurity. De uitdaging is te beleggen in sectoren en bedrijven die (kunnen) inspelen op dergelijke trends.

 

Duurzaam concurrentievoordeel

Om de kansen van een bedrijf op lange termijn in te schatten, moet je ook kijken naar wat het uniek maakt. Daarbij zoek je vooral naar bedrijven met unieke middelen (ook wel 'moat') die het een duurzaam concurrentievoordeel geven.

Lees meer over het succes van aandelen op lange termijn.

Financiële kengetallen

Bij het analyseren van de jaarrekening van een onderneming is een aantal kengetallen van belang.

Overzicht belangrijke kengetallen jaarrekening.

Financiële maatstaven en ratio’s

Bij het analyseren van een bedrijf kun je gebruikmaken van allerlei ratio’s en scores, voor een deel gebaseerd op de financiële kengetallen. Ze maken het vooral mogelijk om aandelen onderling te vergelijken vanuit verschillende invalshoeken.

Overzicht maatstaven en ratio's

Corporate governance

Ook de zachtere signalen, zoals vertrekkende bestuurders of het aan de laars lappen van de regels voor goed bestuur, kunnen een teken aan de wand zijn. 

Lees over enkele waarschuwingssignalen.

 

Andere bronnen en middelen:

 

Analistenrapporten

Op periodieke basis verspreiden analisten (veelal werkend voor banken) hun aanbevelingen voor aandelen. Vaak met specifieke koersdoelen.

Analistenrapporten zijn vooral interessant om je eigen analyses aan te scherpen (kijk dan ook naar de onderbouwing van het koersdoel). De voorspellende waarde van beleggingsanalisten blijkt bedroevend.

Tips van de profs

Om tot goede ideeën te komen voor beleggingen, kan het helpen om te kijken naar professionals. Maar dan vooral om je eigen ideeën aan te scherpen. Ga niet blindelings uit van aanbevelingen, want ook professionele beleggers zitten er vaak naast.

Technische analyse

Het gaat hier om het analyseren van koers- en volumegegevens van bijvoorbeeld aandelen (uit het verleden) met als doel toekomstige koersen te voorspellen.

Vertrouw er niet blindelings op, aangezien technische analyse verre van een exacte wetenschap is.

Via de VEB-Barometer kom je al snel meer te weten over de waardering van enkele bekende Nederlandse aandelen.

Pas altijd de basisprincipes van beleggen toe