VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De fundamentele analyse betreft de selectie van aandelen aan de hand van de financiële cijfers van een bedrijf en de toekomstverwachtin­gen voor zowel het bedrijf als de omgeving (concurrentie, algemene economische factoren). De fundamenten dus. Lees hier meer over de fundamentele analyse. 

Een gevaar bij beleggen, is dat je irrationele beleggingsbeslissingen neemt. De fundamentele analyse biedt uitgangspunten om je een rationeler beeld te vormen van de waarde van een bedrijf. Doe er je voordeel mee.

Belangrijke factoren van fundamentele analyse
Er wordt naar het volgende gekeken: 

  • De kracht van de balans, de schuldpositie en de rentelasten
  • De ontwikkeling van de omzet, het bedrijfsresultaat en de winst
  • De kwaliteit van het management
  • De toekomstverwachtingen voor de onderneming en de sector
  • De ontwikkelingen in de belangrijkste afzetgebieden van de onderneming
  • Het politieke en fiscale klimaat in het land van vestiging

De eerste twee zijn heel behoorlijk in bepaalde kengetallen te vangen. De laatste vier van deze fundamentele factoren zijn – hoewel zeer belangrijk voor het rendement – tamelijk subjectief; daarvan zal de belegger zijn eigen inschatting moeten maken, al dan niet geholpen door professionele analisten. 

Maatstaven voor fundamentele analyse
Op de VEB-website wordt een aantal maatstaven beschreven voor funda­mentele analyse van een aandeel c.q. bedrijf. Daarvoor moet je het jaarverslag van de onderneming erbij halen. Beursgenoteerde bedrijven hebben het recentste jaarverslag in digitale vorm op hun website staan, evenals kwartaal- en halfjaarberichten. In het jaarverslag vindt de belegger de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht van het bedrijf over het betreffende boekjaar.
 

Maatstaven voor waardering van aandelen