VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Sectorontwikkelingen hebben een grote impact op de prestaties van ondernemingen. Maar waar moet je nu op letten bij het uitvoeren van een sectoranalyse? Een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten. 

Waarom een sectoranalyse?
Bij het selecteren van sectoren ben je op zoek naar relevante segmenten, oftewel industrieën waarvan je verwacht dat deze in de toekomst harder zullen groeien dan gemiddeld. Vanzelfsprekend profiteren bedrijven die actief zijn in zo'n industrie hiervan mee en kun je zo als belegger wellicht een mooi rendement behalen. Indien je gelijk krijgt natuurlijk.  

Pas op: het analyseren van bedrijven vergt de nodige inspanning en niet elke belegger is erbij gebaat om hiermee aan de slag te gaan. 

Over de sectoranalyse


Selecteer relevante segmenten
Hoewel er verschillende sectorclassificaties zijn, zoals die van het Amerikaanse ‘Department of labor’ en ‘Fidelity investments’, houden die te weinig rekening met de echte groeisegmenten. Alles wordt op een grote hoop gegooid.

Als je bijvoorbeeld kijkt naar de industrie ‘Food products’ in de classificatie van Fidelity investments, vallen daaronder, naast verwerkte, ook natuurlijke voedingsmiddelen. En dat terwijl juist dat laatste segment veel sneller groeit. 

Onderscheid daarom zelf een relevant segment en verdiep je in de factoren die van invloed zijn op de totale omzet- en winstgroei in die industrie. 

 
Vraagontwikkeling
Dit is de belangrijkste factor om te onderzoeken. Een industrie wordt vooral winstgevender doordat de vraag van consumenten of bedrijven naar de betreffende producten of diensten toeneemt. Daarvan zal het gemiddelde bedrijf in die industrie profiteren, zo blijkt uit onderzoek.

Een sectoranalyse uitvoeren

Zoek daarom naar trends en ontwikkelingen die een (positieve of negatieve) invloed hebben op de vraag. 

 
Bemoeienis vanuit overheden
Niet alleen vraag beïnvloedt de winstgevendheid van een markt. Vrije marktwerking Een extreem uitgangspunt waarin economisch verkeer vrijelijk kan plaatsvinden zonder inmenging van overheden. In de Westerse wereld zijn veel economieën geïnspireerd door dit principe waarbij alleen gereguleerd wordt waar dit strikt noodzakelijk geacht wordt. gaat redelijk efficient, maar in sommige gevallen grijpen overheden – terecht dan wel onterecht – in. Dat kan ten koste gaan van de winstgevendheid van een industrie.

Bij producten en diensten die prijs-inelastisch De vraag naar deze producten is nagenoeg constant. Een verhoging van de prijs doet de vraag niet afnemen.  zijn, zoals olie, tabak en medicijnen, zie je dat vaak gebeuren omdat de consument een zwakkere positie heeft. De farmaceutische industrie heeft bijvoorbeeld weleens onder vuur gelegen vanwege de hoge prijzen van medicijnen. 

Overheden grijpen ook in bij producten en diensten wanneer die de belangen van consumenten (direct of indirect als belastingbetaler) benadelen. De bancaire industrie werd bijvoorbeeld aan banden gelegd na de financiële crisis en kreeg daardoor veel nieuwe regelgeving voor de kiezen. Vanzelfsprekend leidde dit tot hogere lasten voor banken. Tegelijkertijd kwam er ook meer druk te staan op de verdiensten met het verdwijnen van bijvoorbeeld distributievergoedingen. 
 
Het tegenovergestelde is ook mogelijk. Overheden zullen sommige industrieën, zoals duurzame energie, juist stimuleren om ze een steuntje in de rug te geven. Als belegger kun je soms ook hiervan profiteren.
 
Concurrentie
Een andere factor die een impact heeft op de winstgevendheid van een industrie is de mate van concurrentie. Hoe meer concurrenten in een industrie, hoe lager doorgaans de marges. Zoek daarom naar industrieën met bedrijven die een beperkt aantal (grote) concurrenten te dulden hebben en waarbij het lastig is voor nieuwe bedrijven om zich op de markt te begeven. 


Trends onderscheiden
In een sectoranalyse moet je dus nadenken over factoren die van invloed zijn op de omzet- en winstontwikkeling van een industrie. Een veelgebruikt geheugensteuntje bij het onderscheiden van zulke factoren is de afkorting DESTEP, die staat voor: Demografische Factoren die te maken hebben met de ontwikkeling van de populatie. Een bekende demografische trend is de vergrijzing, die bijvoorbeeld allerlei uitdagingen creëert in de gezondheidszorg. , Economische Ontwikkelingen in de economie die sectoren beïnvloeden. Denk aan veranderingen in de inflatie en renteniveaus. De vastgoedsector reageert bijvoorbeeld niet zo goed op een stijging van de rente, terwijl banken en verzekeraars het er een stuk beter op doen., Sociaal/culturele Veranderingen in de maatschappij van opvattingen en voorkeuren. Denk bijvoorbeeld aan de impact van het gebruik van sociale media en wat dat betekent voor de gezondheidszorg. Steeds meer informatie wordt via deze weg gedeeld tussen patiënten, en patiënten worden steeds mondiger. , Technologische Nieuwe technologieën vormen uitdagingen voor vele industrieën. Denk bijvoorbeeld aan de impact die het internet heeft op de reisbranche, muziekindustrie en op print media. , Ecologische Hoe we met onze omgeving omgaan, speelt een steeds belangrijkere rol naarmate we vaker de negatieve gevolgen zien van niet-duurzaam gedrag. Dit leidt niet alleen tot nieuwe regelgeving, maar verandert ook de voorkeuren van consumenten. en Politiek/juridische factoren Veranderingen in regeringsbeleid kunnen een grote impact hebben op industrieën. Denk maar aan het voorbeeld inzake hoge prijzen in de farmaceutische industrie.


Spreid of selecteer de winnaars
Zodra je een interessante industrie hebt onderscheiden, kun je twee dingen doen.

1) Beleg in een willekeurig mandje met aandelen
Je houdt de aandelen over een langere termijn aan en rekent erop dat sommige bedrijven beter en andere slechter zullen presteren. Als je voorspellingen over de industrie juist blijken, zou het gemiddelde rendement goed moeten zijn, mits je gespreid hebt over voldoende aandelen binnen de industrie.


2) Stock picking in de industrie
Je gaat een stapje verder en probeert de industriewinnaars te selecteren. Hoewel je online waarschijnlijk allerlei tips zult vinden, kun je ook zelf een analyse uitvoeren.

Veelgebruikt is het ‘Five Forces-model’. Daarbij onderzoek je vijf krachten waarmee bedrijven in een industrie te maken hebben en probeer je vervolgens te bepalen welke bedrijven in de industrie daar het beste tegen gewapend zijn. 

In aanvulling op dit model is het essentieel om te kijken naar het langdurig concurrentievoordeel van deze bedrijven. Kijk daarnaast ook goed naar andere methodes die relevant zijn bij het analyseren van aandelen

Spreid over industrieën en beleg op lange termijn
Sectoren analyseren is leuk, maar de kans bestaat dat je er helemaal naast zit. En onverwachte ontwikkelingen kunnen zomaar roet in het eten gooien. Het is daarom belangrijk om vermogen goed te spreiden, beleg dus niet al je vermogen in één of enkele sectoren. Kies daarnaast altijd meerdere bedrijven in een sector wanneer je individuele aandelen koopt.

Zoals altijd is het, naast spreiding, belangrijk te beleggen voor de lange termijn en weinig te handelen. Wie continu de markt blijft volgen voor nieuwe sectorontwikkelingen kan dat niet. Er is altijd wel iets gaande dat je – al dan niet terecht – doet twijfelen aan je eerdere sectoranalyses. Terugkijkend op een lange periode zullen sommige sectoren in je portefeuille onder verwachting presteren, en bij voldoende spreiding, andere waarschijnlijk erboven.

Aan de slag
Online zijn legio rapporten en artikelen beschikbaar met relevante analyses. Door deze te lezen, krijg je al snel een redelijk beeld van een industrie. De volgende informatie kunnen beleggers daarnaast gebruiken om sectoren te analyseren:

Wat Waar
Sectoranalyses van de VEB Lees ze in VEB-magazine Effect.
Trendanalyses van de VEB Zie een overzicht van geanalyseerde megatrends op de VEB-website.
Classificatie van industrieën door de Amerikaanse overheid Website van the U.S. Department of Labor.
Overzicht van industrieën met statistieken en nieuwsartikelen Website van Fidelity investments.
Overzicht van industrieën met statistieken en performance Website van Zacks (research website voor beleggers).