VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het risicoprofiel – ook wel beleggingsprofiel – is bepalend voor het verwachte rendement dat je behaalt bij het beleggen. Hoe je ook belegt, het is belangrijk na te gaan hoeveel risico je bereid bent te nemen. Lees meer over het risicoprofiel. 

Je risicoprofiel vaststellenRisicoprofiel bij beleggen
Om te beginnen, stel je jezelf de vragen ‘wie ben ik’ en ‘wat wil ik’ (op financieel gebied uiteraard). Op de website van een willekeurige bank kun je hiervoor een vragenlijst invullen. Met daarin vragen over leeftijd en doelstellingen maar ook met vragen als ‘ligt u ervan wakker als uw vermogen in een week tijd tien procent in waarde daalt?’ Het is een nuttige exercitie om eens zo’n vragenlijst voor een risicoprofiel door te nemen.


Soorten profielen
Banken hanteren uiteenlopende termen, maar een risicoprofiel kan variëren van zeer defensief tot zeer offensief. De defensieve belegger zal een klein risico willen lopen op koersverliezen en zal daarvoor genoegen moeten nemen met een kleinere kans op een hoger rendement. De meer of­fensief ingestelde belegger zal naast een grotere kans op een hoger rende­ment ook een grotere kans lopen op verliezen.

Let op: de samenstelling binnen risicoprofielen (asset-allocatieDe ene soort belegging kent een groter risico dan het andere. Asset allocatie heeft betrekking op de soorten beleggingen die worden opgenomen in een beleggingsportefeuille en in welke verhouding. De samenstelling is uiteindelijk afhankelijk van het gewenste risicoprofiel.) verschilt tussen aanbieders. De ene bank kan bijvoorbeeld bij een neutraal profiel een verdeling van 50/50 voor aandelen en obligaties aanhouden, terwijl de ander 40/60 hanteert. Rol bank bij toekennen risicoprofiel
Banken zijn belast met het vaststellen van een geschikt beleggingsprofiel per klant. Het door de bank vastgestelde beleggingsprofiel is echter vrijwel nooit optimaal.

In de meeste gevallen zal de bank of vermogensbeheerder een defensievere portefeuille aanbevelen dan de klant zich kan permitteren. Dat is logisch, want de bank verdient aan defensieve en offensieve portefeuilles nagenoeg evenveel, maar bij een defensieve portefeuille is de kans op ‘onrust’ (on­rustige klanten, klachten en schadeclaims) kleiner. Er is dus een neiging naar het mijden van risico, en dus helaas ook naar het mijden van rende­ment.

Een risicomijdende belegger moet zich realiseren dat hij op de lange duur ook een rendement-mijdende belegger is.

 

Beleggingshorizon: profiel aanpassen
Je dient je beleggingen af te stemmen op de tijd die je hebt (voor het behalen van je doel), ofwel je beleggingshorizon. Hoe langer je horizon, hoe hoger het risico dat je je kunt permitteren. De kans dat tegenvallers worden goedgemaakt, is immers groter bij een lange horizon dan bij een korte.

Naarmate je horizon korter wordt, dien je je risicoprofiel conservatiever bij te stellen. Dat betekent bijvoorbeeld meer sparen, en beleggen in obligaties. Wil je de wisselwerking tussen risico en beleggingshorizon beter begrijpen? Lees dan over 'volatiliteit'