VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Belangrijk bij beleggen is risicobeheersing: wat je doet, moet passen bij je risicoprofiel en beleggingshorizon. Daarom wil je begrijpen waarin je belegt. Aan de hand van een aantal voorbeelden laten we zien waar je op moet letten.

Eieren in verschillende mandjes
Om je vermogen succesvol te kunnen spreiden, moet je goed begrijpen waarin je belegt. Een stijging van de olieprijs heeft bijvoorbeeld doorgaans een negatief effect op transport-, vervoer-, en industriebedrijven. Wie hoofdzakelijk in deze sectoren belegt, spreidt slecht en neemt dus (onnodig) een hoger risico. Maar denk ook aan beleggers die voor de kredietcrisis vooral belegden in financiële ondernemingen. We weten hoe dat afliep.

 

Dienstverleners en producten
Bedenk je dat vooral jij belang hebt bij een beter beleggingsresultaat. Financiële aanbieders hebben andere belangen, namelijk primair zoveel mogelijk producten en dienstverlening slijten. Dit betekent dat je vaak niet het totale plaatje gepresenteerd krijgt. In het verleden behaalde rendementen worden bijvoorbeeld nog wel eens te positief neergezet, of men wekt onterecht de indruk wel even beter te kunnen presenteren dan de markt.

Beleggers die geheel vertrouwen op de informatie en het advies van dienstverleners zijn daardoor nog weleens duurder uit dan nodig. En het effect van hogere kosten op het beleggingsresultaat kan op lange termijn flink zijn.

Je zou kunnen zeggen dat te hoge kosten je risico-rendementsverhouding scheeftrekken, doordat je minder opwaarts potentieel hebt bij het genomen risico. Zorg er daarom voor dat je begrijpt wat je precies betaalt voor dienstverlening en vergelijk altijd met alternatieven.

 

Mijd beleggingen die je niet begrijptRendement en risico gaan hand in hand
Sommige producten bieden garanties of hoge rendementen. Besef je dat je vooral in deze gevallen diep in de voorwaarden moet duiken. Garanties zijn vaak boterzacht en hogere beloofde rendementen kennen altijd een hoger risico. Wie zich hiervan niet bewust is, kan voor onaangename verrassingen komen te staan.

Gebruikmaken van beleggingsadvies
In sommige gevallen kan het verstandig zijn om advies in te winnen bij een onafhankelijke beleggingsadviseur. Deze specialisten weten vaak beter waar eventuele addertjes onder het gras kunnen zitten. Zeker wanneer het om hogere bedragen en/of langere looptijden gaat, kan dit de moeite waard zijn. Bovendien houden adviseurs rekening met persoonlijke karakteristieken, zoals je risicobereidheid en beleggingsdoelen. Een stukje maatwerk dus. 

Mocht je gebruikmaken van advies, realiseer je dan dat de ene beleggingsadviseur de andere niet is. Wie zei dat beleggen eenvoudig is...?