VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hefboomproducten zijn vooral risicovol omdat ze zich op de korte termijn richten. We tonen de belangrijkste risico's bij het beleggen met een hefboom. 

Over derivaten

Risico van extreme koersbewegingen bij een hefboom
Het is algemeen bekend dat aandelen een risicovolle belegging zijn. Vooral wanneer je over een kortere periode belegt. Dit heeft te maken met ‘volatiliteit’: aandelen zijn vatbaar voor koersschommelingen, waarbij koersen in enkele dagen, maanden of jaren tijd flink kunnen dalen. Op lange termijn blijken aandelen daarentegen een stuk veiliger als belegging.  

Hefboomproducten zijn vaak gebaseerd op aandelen, waarbij per definitie sprake is van verhoogde volatiliteit. Beleggers worden daarnaast gedwongen om een veel te korte beleggingshorizon Je dient je beleggingen af te stemmen op de tijd die je hebt (voor het behalen van je doel), ofwel je beleggingshorizon. Hoe langer je horizon, hoe hoger het risico dat je je kunt permitteren. De kans dat tegenvallers worden goedgemaakt, is immers groter bij een lange horizon dan bij een korte.

Naarmate je horizon korter wordt, dien je je risicoprofiel conservatiever bij te stellen. Dat betekent bijvoorbeeld meer sparen, en beleggen in obligaties.

Derivaten doen precies het tegenovergestelde: meer risico bij een nog kortere horizon. Daarmee tart je het lot.
aan te houden. En als je denkt dat je wel even de koersen kunt voorspellen op korte of middellange termijn, dan zit je ernaast. Dat lukt zelfs professionele beleggers niet


In het voorbeeld hieronder (grafiek 1) is duidelijk zichtbaar hoe extreem de koersschommelingen van Turbo’s (bij een hefboom van 8) zijn ten opzichte van aandelen.

 

Grafiek 1: Vergelijking rendement aandeel met rendement Turbo daarop*

 

* Let op: dit is een versimpelde weergave. De hoge kosten van het beleggen in Turbo's en soortgelijke producten zijn hierin niet meegenomen. Nettorendementen voor Turbo-beleggers vallen dus in de praktijk lager uit en het stop-loss-niveau is daardoor sneller bereikt bij koersdalingen.  

 


Risico van de stop-loss
Het risico dat de belegger het merendeel van zijn inleg kwijtraakt, is hoger door het toepassen van een (gegarandeerde) stop-loss bij veel hefboomproducten. In feite trekt de bank de stekker eruit zodra het verlies zo groot is dat de eigen inleg van de belegger bijna op is. Op deze manier kun je als belegger nooit meer dan je inleg verliezen.

De keerzijde van het gebruik van een stop-loss is dat je het merendeel van je inleg kwijt bent zodra het stop-loss-niveau bereikt is. De nadruk ligt dus op de zeer korte termijn. Mede daardoor is het onmogelijk om dergelijke hefboomproducten te zien als een verstandige langetermijn belegging. 

 

  
Risico van geen stop-loss
Hoewel hij nadelig is, heeft elke hefboombelegging (in zekere zin) een stop-loss. Als je met geleend geld belegt, is er altijd een punt dat de geldlener aan de noodrem zal trekken, om een hoge restschuld te voorkomen. Bij een beleggingsdepot met een marginrekening zal de bank bij een forse waardedaling tot verkoop overgaan, wellicht na een of meerdere waarschuwingen. 

Bij Turbo’s is dit proces volledig geautomatiseerd en niet onderhandelbaar. Je kunt nooit meer verliezen dan je inleg. Bij CFD's ligt dat anders. Daarbij kunnen beleggers soms ook zonder stop-loss handelen, wat in een ongunstig scenario kan leiden tot grote verliezen voor de belegger alvorens de bank aan de noodrem trekt. 

 


Risico van kosten
Een andere factor die het risico op verliezen vergroot, zijn de hoge kosten van hefboomproducten. Bij aankoop ben je zo vele procenten van je inleg kwijt en de kosten lopen bij sommige hefboomproducten snel op gedurende de tijd dat je ze aanhoudt, vanwege de financiering met geleend geld.

De VEB heeft de kosten van Turbo's en CFD's ter illustratie voor je gevisualiseerd. 

 

Andere risico's
Tot slot loop je als belegger debiteurenrisico: de kans dat de uitgevende instelling omvalt, of de tegenpartij niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen (bijvoorbeeld door een faillissement). 

 

 

 

Te risicovol, kies voor andere beleggingen
Zoals je tussen de regels doorleest, raden we beleggers aan niet te speculeren met hefboomproducten. De risico’s en kosten zijn te groot en de kans op succes is te klein. Alleen de bank is zeker van rendement. Beleg je er toch in, doe dat dan altijd met een klein deel van je vermogen, zogenaamd ‘speelgeld’. Gaat het mis, dan is er geen man overboord. Ook kun je ze eventueel inzetten om je portefeuille te beschermen

Lees op onze website welke andere manieren er zijn om te beleggen, en waarin je kunt beleggen.