VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Net als bij andere derivaten zijn er stevige kosten verbonden aan het beleggen in opties. We zetten de kostensoorten voor je op een rij en lichten toe.

 

Impact van kosten op het rendement met opties
Realiseer je dat beleggingskosten een grote impact hebben op je vermogensgroei. Ze gaan toch echt af van je rendement. Beperk ze daarom zoveel mogelijk, kosten van meer dan 1% op jaarbasis zijn eigenlijk onnodig. Wanneer je speculeert met opties ga je al snel over die 1% heen.

Tabel 1 toont de relatieve kosten in februari 2021 bij het handelen in opties op Ahold Delhaize-aandelen met verschillende looptijden. Het gaat om opties met een uitoefenprijs van 24 euro, op peildatum 2 februari 2021. Uit de tabel blijkt dat de kosten gemakkelijk ruim 5% bedragen van het in opties belegd vermogen (betaalde optiepremies).

Best significant als je je realiseert dat een jaarlijks rendement op aandelen van 7% goed is. Die 5% komt dicht in de buurt. Bij de kortst lopende optie is het kostenpercentage het hoogst. Dit zal je normaal gesproken altijd zien, omdat de prijs daarvan het laagst is (bij dezelfde uitoefenprijs) en de brokerkosten procentueel dus hoger uitvallen. De spreadkosten zijn over de verschillende looptijden redelijk constant. Bij kortlopende opties die ver out-of-the money zijn kan de spread echter sterk oplopen. Deze hebben een lage premie en een spread van enkele centen is daardoor al snel een hoog percentage van de aankoopprijs.

Tabel 1: Relatieve kosten callopties Ahold Delhaize per februari 2021*

Maand

Maart 2021

December 2021

Juni 2022

December 2022

Biedprijs

€ 0,63

€ 1,37

€ 1,62

€ 1,80

Laatprijs

€ 0,67

€ 1,45

€ 1,71

€ 1,91

Spreadkosten (%)

5,97%

5,52%

5,26%

5,76%

Brokerkosten (als percentage van aankoopkosten)

1,18%

0,54%

0,46%

0,41%

Totale kosten (als % van aankoopkosten)

7,15%

6,06%

5,72%

6,17%

Maar opties op Ahold Delhaize verhandelen relatief veel. Hoe zit dat met minder verhandelde opties? Laten we daarvoor kijken naar opties op het aandeel Fagron (zie tabel 2), met een uitoefenprijs van 21 euro. Deze opties hebben kortere looptijden dan de Ahold Delhaize opties, omdat het aanbod beperkt is tot opties van enkele maanden.

Tabel 2: Relatieve kosten callopties Fagron per februari 2021*

Maand

Maart 2021

April 2021

Juni 2021

September 2021

Biedprijs

€ 0,74

€ 1,05

€ 1,30

€ 1,72

Laatprijs

€ 0,84

€ 1,13

€ 1,44

€ 1,87

Spreadkosten (%)

11,90%

7,08%

9,72%

8,02%

Brokerkosten (als percentage van aankoopkosten)

0,94%

0,70%

0,55%

0,42%

Totale kosten (als % van aankoopkosten)

12,84%

7,78%

10,27%

8,44%

Wat meteen opvalt, zijn de hogere relatieve kosten. Deze liggen allemaal boven de kostenpercentages van de Ahold Delhaize opties. Beleggers moeten zich dus realiseren dat de kosten van het beleggen in opties hoog kunnen uitpakken, zeker wanneer men belegt in minder verhandelde opties. De spreadkosten liggen in dat geval een stuk hoger.

Ook is het relatief duur om in kortlopende opties te handelen. De optiepremie is allereerst relatief hoog. Maar ook de eenmalige kosten van optiehandel (zie hieronder) kan de belegger niet uitsmeren over een langere periode.

De soorten kosten van opties toegelicht
De kosten van opties zijn eenmalig van aard. Deze bestaan uit de spread- en transactiekosten van de broker. We lichten ze hieronder toe.

Spread
Verreweg de belangrijkste kosten komen voort uit de ‘spread’: het verschil tussen de bied- en laatprijzen. Oftewel het verschil tussen de prijs waarvoor een optie op een bepaald moment gekocht (laatprijs) en verkocht kan worden (biedprijs). Het verschil pakt altijd negatief uit voor de belegger.


De spread is daarmee een verlies dat de optiebelegger bij aanschaf moet nemen. Hij krijgt immers op het moment van aanschaf direct minder terug voor zijn belegging dan hij ervoor betaalt.

Vooral wanneer een optie beperkt verhandelt, is de spread doorgaans groter. Dat betekent dus feitelijk ook grotere directe ‘verliezen’ voor de koper bij aanschaf. Het is belangrijk om je als (optie)belegger bewust te zijn van deze hoge ‘verborgen’ kosten.

Transactiekosten
Dit zijn de kosten die brokers rekenen. Hoewel alle brokers andere tarieven hanteren, hebben we er ter illustratie twee tegen elkaar afgezet in tabel 3: Lynx en Binck Green. We baseren ons op de data van de Ahold Delhaize opties uit tabel 1. Zoals je in tabel 3 ziet, vallen de kosten hoger uit bij Binck voor de verschillende looptijden.

Tabel 3: Vergelijking relatieve kosten brokers ter illustratie*

Maand

Maart 2021

December 2021

Juni 2022

December 2022

Brokerkosten Lynx

1,18%

0,54%

0,46%

0,41%

Brokerkosten Binck

4,10%

1,90%

1,61%

1,44%

Een belangrijke kanttekening is dat de betreffende brokers een vaste fee rekenen per transactie. Te weten respectievelijk € 0,79 per optiecontract (van 100 aandelen) bij Lynx en € 2,75 bij Binck. In tabel 3 is duidelijk zichtbaar dat hoe langer de looptijd, hoe lager de relatieve brokerkosten. De reden is dat de optiepremie hoger is voor langere looptijden, waardoor de (eenmalige) brokerkosten relatief lager worden.

Kosten kunnen overigens nog hoger uitvallen wanneer beleggers voor het einde van de looptijd hun opties verkopen. Ze betalen dan een tweede keer transactiekosten. Bovendien kunnen banken en brokers kosten in rekening brengen voor het uitoefenen van een optie. In dit artikel gaan we telkens uit van de koop van één optie en meten we de kosten op het moment van de transactie.

Vergelijk brokers op optietarieven

 

Hoge kosten maken speculeren met opties zeer risicovol
In tegenstelling tot andere derivaten, zoals CFD’s en Turbo’s, leen je als optiebelegger in principe geen geld. Er is dus alleen sprake van eenmalige kosten. Dat op zichzelf is gunstig. Desalniettemin zijn de kosten van optiebeleggen hoog en je moet ze uiteindelijk goedmaken om tot winst te komen.

Wie gaat speculeren, heeft daardoor een lagere kans op succes. Zeker als je beseft dat het onmogelijk is om de koers van een aandeel op korte termijn te voorspellen. Als je maar genoeg handelt, zul je uiteindelijk doorgaans vooral geld verliezen. Het helpt daarbij niet dat mensen vaak de verkeerde beleggingsbeslissingen nemen wanneer zij veel handelen.

Beschermd beleggen: opties met beleid inzetten

* Betreft een momentopname op 2 februari 2021. Voor de opties op Ahold Delhaize gingen we uit van een uitoefenprijs van 24 euro bij een koers van 23,42 euro. Bij Fagron lag de uitoefenprijs op 21 euro en was de beurskoers 20,70 euro. De bied- en laatprijzen komen van de website van Euronext. Voor de transactiekosten gaan we uit van de goedkoopste optiebroker: Lynx. We hebben daarnaast aangenomen dat de belegger de opties slechts één keer koopt, waardoor transactiekosten eenmaal betaald worden. In de praktijk handelen beleggers meer in opties en de kosten vallen gemakkelijk nog hoger uit dan in dit artikel beschreven.