VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wie (zelf) belegt, heeft informatie nodig. We laten zien waar je cruciale beleggingsinformatie vandaan haalt.

Een waarschuwingInformatiebronnen voor de zelfbelegger vooraf
Ga niet mee in de waan van de dag. Als belegger doe je er goed aan om niet te veel te handelen, je te richten op de lange termijn en je beleggingen te spreiden. Je kunt de koers van een effect namelijk toch niet voorspellen, zeker niet op de korte termijn. Hoewel je informatie niet moet gebruiken om veel te handelen, kan die je wel helpen bij de aanschaf van beleggingen.

Lees meer over de basisprincipes van beleggen

 

Informatie voor de aandelenbelegger
De belangrijkste informatiebron is de onderneming zelf. Op zijn website vind je de volgende essentiële informatie:

  • Jaarverslagen en -rekeningen
  • Kwartaalupdates en andere persberichten
  • Verslagen/notulen van aandeelhoudersvergaderingen

Daarnaast hebben beleggers veel aan de analyses en rapporten van professionele beleggers en analisten. Deze zijn via andere bronnen verkrijgbaar (zie onderaan deze pagina). 
 

Over het analyseren van aandelen

 

Afgeleide producten: uitgevende instelling
Voor afgeleide producten, zoals beleggingsfondsen en derivaten, is het belangrijk:

  1. Je af te vragen of je de risico's ervan goed begrijpt
  2. Na te gaan waarin het product belegt
  3. Je te verdiepen in de kosten van het product


Behalve het prospectus, vaak dikke boekwerken vol juridisch jargon, publiceren beleggingsfondsen ook factsheets (zoals het KIID, Key Investor Information Document) waarin veel informatie staat over het fonds, de beleggingen, de kosten en het rendement.  

Begrijp je de beschreven zaken niet helemaal? Bel of mail de aanbieder. Hij heeft deze documenten voor jou geschreven, dus jij moet ze ook kunnen begrijpen.

Andere informatiebronnen
Veel brokers en verschillende media bieden via hun beursoverzichten een breed scala aan informatie over aandelen. Via deze weg zijn veel financiële kengetallen en maatstaven voorhanden en uit analyses leer je meer over de visie van bijvoorbeeld beleggingsexperts en -analisten.  


Hieronder tref je een overzicht met enkele prominente beleggersmedia en het type informatie dat je er vindt.

Onderwerp Online Print TV
1. Economie en beurs algemeen

RTLZ
Bloomberg
FD.nl
Financial Times
DFT.nl

Het Financieele Dagblad
Financial Times
De Financiële Telegraaf

RTLZ
Bloomberg
CNBC

2. Trends The Economist
RTLZ
The Economist
Forbes
RTLZ
3. Aandelen Nederland

VEB
DFT.nl

Het Financieele Dagblad
De Financiële Telegraaf
 
4. Aandelen Wereldwijd GuruFocus
Yahoo Finance
Financial Times  
5. Beleggingsfondsen

VEB
Morningstar