VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Je wilt gaan beleggen, maar "hoe kan ik beleggen", vraag je je af? Hier vind je de meest gangbare vormen van beleggen overzichtelijk weergegeven. Zo kun je zelf gemakkelijk kiezen hoe je gaat beginnen. We helpen je bij doorklikken verder op weg.

Hoe ga jij beleggen?Vier vormen van beleggen
Hoe je het beste kunt beleggen, ligt er maar net aan. Grofweg zijn er vier vormen, al dan niet te combineren: 1) zelf aan de slag gaan, 2) (mix)fondsen kopen, 3) totaalpakketten en 4) individueel vermogensbeheer. Onderaan deze pagina helpen we je een keuze maken (zie de tabel). Lees de infographic voor een meer visuele uitleg over hoe je kunt beleggen.


Verwacht eindkapitaal per beleggingsvorm
Hoe je gaat beleggen, kan een flinke impact hebben op je eindkapitaal. Dat komt voornamelijk door de kosten, de verschillende beleggingsvormen kennen gemiddeld genomen elk een ander kostenplaatje.

In onderstaande grafiek zie je het verwachte rendement per vorm van beleggen na aftrek van vermogensrendementsheffing. We beleggen een inleg van 100.000 euro gedurende 20 jaar.

Het verschil in verwacht eindvermogen is toe te schrijven aan het verschil in kosten. Wie zelf belegt, kan naar verwachting maar liefst zo'n 75.000 euro meer eindvermogen realiseren dan wie kiest voor de vorm individueel vermogensbeheer. 

Of je ook met minder geld kunt beleggen?

 

Verwacht eindkapitaal per vorm van beleggen*

  

Hoe kan ik beleggen? Een vorm kiezen
Aan de hand van onderstaande tabel kies je gemakkelijk hoe je gaat beleggen. Mocht je een voorkeur hebben voor zelf beleggen in aandelen, realiseer je dan dat dit niet geschikt is voor iedere belegger.

Beleggingsvormen Wat houdt het in Voor mensen met Kosten
1. Zelf aan de slag gaan Je stelt zelf je beleggingsportefeuille samen, door bijvoorbeeld aandelen en obligaties te kopen.  
 • Relatief veel kennis over en ervaring met beleggen. Tenzij je simpelweg een portefeuille met mixfondsen gaat samenstellen.
 • De wil en tijd om zelf producten/beleggingen aan te kopen en beheren
 • Een visie op toekomstige markt- en bedrijfsontwikkelingen
Laag
2. Fondsen kopen Je schaft (al dan niet eenmalig) enkele beleggingsfondsen/trackers aan. De manager van deze fondsen belegt het ingelegde geld voor je. Zelf houd je je niet bezig met het aankopen van individuele aandelen. Wanneer je weer geld over hebt, koop je nieuwe aandelen in het fonds aan. 
 • Enige kennis over beleggen
 • De wil om zelf enkele producten/beleggingen aan te kopen
Laag (bij passieve fondsen) tot gemiddeld/hoog (bij actieve fondsen)
3. Totaalpakketten/online vermogensbeheer Je legt een bedrag (al dan niet periodiek) in, bepaalt je risicoprofiel en het geld wordt voor je belegd. Je hoeft zelf geen aankopen te doen. 
 • Weinig kennis over en ervaring met beleggen
 • Weinig tijd voor beleggen
 • Behoefte aan gemak
Gemiddeld
4. Individueel vermogensbeheer Je besteedt het beheer van je vermogen uit aan een professionele belegger die hierover persoonlijk contact met je onderhoudt. 
 • Weinig kennis over en ervaring met beleggen
 • Weinig tijd voor beleggen
 • Behoefte aan persoonlijk contact met degene die zijn/haar kapitaal belegt
Hoog

  

Vergelijken loont
Wanneer je weet hoe je gaat beleggen, ben je nog niet klaar. Houd er rekening mee dat er grote verschillen zijn tussen aanbieders binnen de vormen van beleggen. Kosten kunnen veel hoger, maar ook lager uitvallen. Het vergelijken van financiële aanbieders loont dus!

Bij totaalpakketten en individueel vermogensbeheer kunnen kortingen gelden voor hogere vermogens. Houd hier rekening mee en vraag ernaar bij de aanbieder.

 

  Een broker vinden  

      Een totaalpakket vinden    


      Vind een vermogensbeheerder    

      Vind een beleggingsfonds    

 

 

* Deze grafiek dient ter indicatie. Eindkapitaal is na aftrek van vermogensrendementsheffing (per 2017) en zonder correctie voor inflatie. We baseren ons op een offensief risicoprofiel voor de eerste tien jaar (à 7,1% rendement); daarna vijf jaar neutraal (à 6,25% rendement) en de laatste vijf jaar defensief (à 5,4% rendement). Het betreft hier slechts een voorbeeldverdeling bestaande uit aandelen en obligaties. Als uitgangspunt zijn de verwachte rendementen op aandelen en obligaties genomen zoals de AFM die hanteert. Het gaat hier uitdrukkelijk om gemiddelde rendementen uit het verleden. In de praktijk verschillen die van jaar tot jaar en is ook sprake van negatieve rendementen. De grafiek toont de gemiddelde kosten per specifieke vorm van beleggen. Voor het 'Zelf beleggen' en ´Fondsen kopen´ is uitgegaan van een zogenaamde 'buy and hold'-strategieAanpak waarbij zo weinig mogelijk wordt gehandeld. Principes achter deze aanpak zijn: 1) op korte termijn zijn koersen niet te voorspellen en 2) veel handelen leidt tot extra kosten die ten laste gaan van het rendement. Het verleden toont aan dat dit een succesvolle strategie is.. Ook is gekozen voor indexfondsenBeleggingsfondsen die een index, zoals de AEX of NASDAQ, als het ware kopiëren. Dat doen ze door een mandje met aandelen in dezelfde samenstelling te maken. Doordat er geen dure analysekosten gemaakt worden, zijn de fondsen stukken goedkoper dan actievere beleggingsfondsen. waarmee kosten tot een minimum beperkt worden. De gemiddelde kosten van vermogensbeheer zijn gebaseerd op data van Finner.nl. Let op: bij hogere verwachte rendementen leidt een x% kostenverschil tot een groter negatief verschil in het eindkapitaal. En vice-versa natuurlijk.