VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De VEB heeft een aantal totaalpakketten met elkaar vergeleken. Opvallend zijn de grote verschillen in kosten die beleggers bij de diverse partijen verschuldigd zijn voor vergelijkbare dienstverlening en beleggingsfondsen. 

 

Om dat duidelijk te maken, hebben we pakketten met een neutraal risicoprofiel van een viertal aanbieders vergeleken, met als uitgangspunt een éénmalige inleg van 25.000 euro. Dit bedrag stort je op een rekening en daarna wordt automatisch een vooraf gekozen beleggingsfonds gekocht, of je geeft voor dit bedrag zelf een order op in het betreffende fonds. De precieze aankoopprocedure kan verschillen per aanbieder, maar het gaat steeds om één fonds waar een belegger op een eenvoudige manier in kan beleggen, zonder transactiekosten voor individuele aan- en verkopen. De kosten bestaan uit een vergoeding voor de service binnen het pakket en de kosten van het product waarin wordt belegd.

Om de hoogte van de kosten en de invloed daarvan op het vermogen te illustreren zijn hierna twee scenario’s uitgewerkt. Een basisscenario met een rendement van 3 procent per jaar, en een ‘gunstig’ scenario met een rendement van 6 procent per jaar. De kosten die worden gerekend (zie onder de tabellen de informatie per aanbieder) zijn steeds achteraf in mindering gebracht op basis van het gemiddelde belegde vermogen gedurende het jaar. Voorbeeld: als 25.000 euro wordt ingelegd en het rendement 6% is, groeit het vermogen aan tot 26.500 euro aan het eind van jaar 1. Gemiddeld is dan 25.750 euro belegd, en over dat bedrag worden de kosten berekend.

De tabel hieronder geeft een beeld van de kosten en de hoogte van het vermogen bij vier bekende spelers na 10 en 20 jaar, bij een rendement op de beleggingen van 3 procent.

Rendement en kosten alles-in-een-pakketten*

 

FitVermogen

Evi Go

ASN Doelbeleggen

ABN Amro Begeleid Beleggen

Kosten na 10 jaar

€2.220,40

€2.882,30

€ 3.559,72

€3.841,33

Kosten na 20 jaar

€4.979,55

€6.376,70

€ 7.764,99

€8.329,68

Vermogen na 10 jaar

€31.065,91

€30.309,15

€ 29.533,62

€29.210,93

Vermogen na 20 jaar

€38.603,63

€36.745,78

€ 34.889,40

€34.131,13

Kosten (als % van belegd vermogen)

0,792%

1,04%

1,30%

1,41%

 In het bovenstaande voorbeeld is 25.000 euro fictief belegd met een jaarlijks brutorendement van 3 procent. Na twintig jaar beleggen, kan het verschil in vermogen tussen de goedkoopste en duurste aanbieder oplopen tot ruim 4.400 euro.

*  Voor deze vergelijking zijn de tarieven gebruikt die op 5 februari 2021 golden bij de verschillende aanbieders.

In het recente verleden (2016 tot en met 2020) hebben de neutrale portefeuilles in de hier besproken totaalpakketten een rendement van rond de 6 procent op jaarbasis weten te behalen. Aandelen hebben in deze periode erg goed gepresteerd. Het kan daarom lastig worden om dat rendement in de toekomst weer te halen, zeker ook gezien de lage rentestand op de peildatum van dit onderzoek (februari 2021) die zorgt dat het verwachte rendement op het obligatiedeel zeer beperkt is. Een scenario met 6 procent rendement per jaar is daarom als ‘gunstig’ te bestempelen. Het laat wel nog meer zien hoe groot de impact van kosten op het uiteindelijke resultaat kan zijn. De volgende tabel illustreert dit.
 

Rendement en kosten alles-in-een-pakketten*

 

FitVermogen

Evi Go

ASN Doelbeleggen

ABN Amro Begeleid Beleggen

Kosten na 10 jaar

€2.587,30

€3.357,19

€ 4.144,42

€4.471,46

Kosten na 20 jaar

€6.876,28

€8.788,72

€ 10.680,43

€11.447,25

Vermogen na 10 jaar

€41.442,58

€40.447,07

€ 39.426,55

€39.001,82

Vermogen na 20 jaar

€68.699,48

€65.438,62

€ 62.178,12

€60.845,67

In het bovenstaande voorbeeld is 25.000 euro fictief belegd met een jaarlijks brutorendement van 6 procent. Na twintig jaar beleggen, kan het verschil in vermogen tussen de goedkoopste en duurste aanbieder oplopen tot ruim 7.800 euro.

*  Voor deze vergelijking zijn de tarieven gebruikt die op 5 februari 2021 golden bij de verschillende aanbieders.

Informatie vergeleken partijen

FitVermogen 
FitVermogen is een ‘execution only’ platform voor NN beleggingsfondsen. Bij FitVermogen betaal je geen kosten voor het openen en aanhouden van een rekening, zodat je effectief alleen de kosten van het gekozen fonds betaalt. Het minimale bedrag waarmee je kunt instappen is 25 euro, en dat is ook het minimumbedrag voor volgende transacties. Via FitVermogen Neutraal wordt belegd in het neutrale Dynamic Mix Fund III van NN (eerder bekend onder de naam Nationale Nederlanden). Het NN Dynamic Mix Fund III is geïntroduceerd in 2013 en wordt actief beheerd aan de hand van een vastgesteld beleggingsprofiel van 50 procent vastrentende waarden (obligaties) en 50 procent wereldwijde aandelen. De aandelencomponent kan fluctueren binnen een twintig procent bandbreedte.

NN doet de minste moeite om dit totaalpakket als iets speciaals te verkopen. Het NN Dynamic Mix Fund is ook te koop bij tal van andere brokers. Het voordeel om dit product via FitVermogen te kopen, zit voor een belangrijk deel in de kosten. De transacties op het platform van FitVermogen zijn kosteloos en je betaalt als belegger geen servicekosten. Het fonds waarin je belegt is uiteraard niet gratis. Bij een ingelegd vermogen van 25.000 euro bedragen de lopende kosten jaarlijks 0,65 procent, en aan transactiekosten binnen het fonds ben je naar verwachting 0,142 procent kwijt. Beleggen in het Dynamic Mix Fund III via FitVermogen brengt daarmee 0,792 procent kosten met zich mee.

FitVermogen is een handelsnaam van NN Investment Partners B.V. NN Investment Partners B.V. is bindend aangesloten bij het Kifid.

Evi Go
Via de dienst Evi Go van Evi van Lanschot kunnen beleggers vanaf € 1.000 een beleggingsrekening openen, en daarna kiezen uit vijf Evi fondsen met verschillende risicoprofielen. Je kunt slechts in één van deze fondsen tegelijk beleggen. Wanneer je geld stort op de rekening, wordt dat bedrag automatisch belegd in het gekozen Evi fonds. In deze vergelijking is dat ‘Evi Neutraal’.

Het fonds Evi Neutraal belegt in een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, via ruim twintig beleggingsfondsen. Voor Evi Neutraal betalen beleggers jaarlijks (gemiddeld) 1,04 procent kosten over het opgebouwde vermogen, waarvan 0,33 procent directe kosten van het platform Evi Go en 0,71 procent indirecte fondskosten. De vermogensmix van het fonds bestaat uit 30 tot 70 procent aandelen en 20 tot 60 procent obligaties. Verder kan in grondstoffen (maximaal 10 procent) en vastgoed (maximaal 15 procent) worden belegd, en kan tot 20 procent van fondsvermogen in cash worden aangehouden.

Evi Neutraal is alleen beschikbaar in combinatie met de Evi dienstverlening bij Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. (waar Evi Go onder valt), en is gelanceerd op 13 juli 2018. Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. is bindend aangesloten bij het Kifid.

ASN Doelbeleggen
Bij ASN Doelbeleggen belegt de fondsbeheerder het ingelegde geld voor jou in een mixfonds. Voor dit onderzoek richten wij ons op het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal, opgericht op 10 januari 2017. Naast aandelen en obligaties wordt ook belegd in microkredieten. Het fonds belegt volgens een doelweging: 41 procent in euro-staatsobligaties en groene en sociale obligaties, 45 procent wereldwijd in aandelen en 14 procent in microfinancieringsinstellingen. Van de doelweging kan binnen bepaalde bandbreedtes worden afgeweken. Vanwege de allocatie naar microkrediet kunnen de resultaten afwijken van het rendement dat met alleen aandelen en obligaties zou worden behaald.

Het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal rekent lopende kosten van 0,90 procent. Daarnaast betalen beleggers servicekosten over het gemiddelde belegde vermogen. Op jaarbasis betreft dit bij een vermogen tot 100.000 euro 0,30 procent. Voor hogere belegde vermogens gelden lagere kosten over het meerdere boven die grens. De transactiekosten in het fonds liggen op 0,10 procent, waarmee het totaal uitkomt op 1,30 procent.

Doelbeleggen is een dienst van de ASN Bank, die bindend is aangesloten bij het Kifid.

ABN Amro Begeleid Beleggen
De duurste optie in dit onderzoek is van grootbank ABN Amro. Bij ABN Amro kun je alleen een beleggingsrekening openen als je ook een betaalrekening hebt, dus als je die niet hebt zul je er eerst één moeten openen. Daarna kun je bij ABN Amro Begeleid Beleggen terecht met een inleg vanaf 50 euro. Deze wordt belegd in één van de zes Profielfondsen van ABN Amro.

Voor deze vergelijking is het ABN Amro Profielfonds 4 gekozen, een actief beheerde fondsportefeuille die wereldwijd belegt in een mix van beleggingscategorieën volgens een strategie die ‘matig offensief’ wordt genoemd. De strategische assetallocatie (de verhouding tussen de categorieën beleggingen waar op de lange termijn naar wordt gestreefd) bevat 55 procent aandelen, 35 procent obligaties en 10 procent liquiditeiten. Er kan daarnaast tot 10% in grondstoffen worden belegd. De portefeuille bestaat voornamelijk uit individuele aandelen en obligaties, en een belegging in een geldmarktfonds. Het ABN Amro Profielfonds 4 bestaat sinds 11 juni 2001.

Voor de dienstverlening van ABN Amro betalen klanten jaarlijks een all-in tarief van 0,25 procent over het belegd vermogen. Het Profielfonds 4 brengt lopende kosten van 0,89 procent in rekening, verder wordt ingeschat dat de transacties binnen het fonds nog eens 0,27 procent kosten opleveren. Daarmee is de totale kostenvoet bij dit totaalpakket 1,41 procent voor de beleggingsrekening en het fonds waarin wordt belegd. De betaalrekening die bij ABN Amro benodigd is brengt ook nog kosten met zich mee, maar die worden hier buiten beschouwing gelaten.

ABN AMRO Bank N.V. is bindend aangesloten bij het Kifid.