VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De VEB heeft een aantal totaalpakketten met elkaar vergeleken. Opvallend zijn de grote verschillen in kosten die beleggers bij de diverse partijen verschuldigd zijn. 

Om dat duidelijk te maken, hebben we de als neutraal bekendstaande pakketten van een viertal aanbieders vergeleken met als uitgangspunt een inleg van 25.000 euro.

Rendement en kosten alles-in-een-pakketten
  FitVermogen   RaboRendemix Evi Robeco One
Kosten na 10 jaar €2.229,20 €2.808,29 €4.067,24 €4.471,73
Kosten na 20 jaar €6.058,48 €7.373,34 €10.663,21 €11.628,80
Vermogen na 10 jaar €42.944,56 €42.163,36 €40.543,35 €40.012,92
Vermogen na  20 jaar €73.769,39 71.372,58 €65.750,52 €64.041,36

In het bovenstaande voorbeeld is 25.000 euro fictief belegd. Na twintig jaar beleggen, kan het verschil in vermogen tussen de goedkoopste en duurste aanbieder oplopen tot bijna 10.000 euro.

* Uitgangspunt is om via totaalpakketten zo dicht mogelijk in de buurt te komen van een verdeling van het vermogen in 50% aandelen en 50% obligaties. Het gemiddelde rekenrendement is gebaseerd op de historische rendement van aandelen en obligaties over een lange periode. Voor deze vergelijking zijn de tarieven gebruikt die op 3 augustus 2016 golden bij de verschillende aanbieders.

Robeco ONE
Klanten van Robeco One Neutraal kopen eigenlijk een gewoon mixfonds. Ook de defensieve en offensieve varianten van Robeco One zijn beleggingsfondsen, waarin naast een mix van aandelen en obligaties ook wat spaargeld zit, en bij de neutrale en offensieve variant zit wat vastgoed.

In geval van Robeco One Neutraal bestaat de beleggingsmix uit 45 procent aandelen, 45 procent van verschillende typen obligaties, een beetje spaargeld en wat indirect vastgoed. Voor de neutrale variant betalen klanten van Robeco jaarlijks 1,35 procent. Afhankelijk van het ingelegde vermogen of gekozen profiel kan het percentage veranderen. Daarmee is het de duurste van de vier genoemde totaalpakketten voor beleggers. 

Evi
Het neutrale alles-in-een-beleggingsproduct Evi van Van Lanschot (eigenlijk een dienst dus) is net als Robeco One een dure keuze. Evi neutraal is een mix van 23 fondsen, momenteel 8 obligatiefondsen, 2 overige fondsen, 1 vastgoedfonds en 12 aandelenfondsen. Bij Evi betalen beleggers jaarlijks 1,22 procent kosten over het opgebouwde vermogen.

Rabo Rendemix
Neutraal beleggen via Rabo RendeMix betekent beleggen in een mix van gelijke hoeveelheden aandelen en obligaties die zo nauwkeurig mogelijk de rendementen van de gekozen aandelen- en obligatiemandjes volgen. De kosten bij RendeMix bestaan, net als bij andere aanbieders, uit een aantal componenten. Behalve de kosten voor de basisdienstverlening  - 0,5 procent per jaar over de eerste 200.000 euro met een minimum van 25 euro per jaar - worden de kosten  van de onderliggende mixfondsen doorberekend aan de klant. Het gaat om maximaal 0,34 procent per jaar.

Daarnaast zijn er de transactiekosten van 0,2 procent over het orderbedrag met een maximum van 150 euro en de kosten voor het aanhouden van een betaalrekening bij Rabobank, dat verplicht is. Het goedkoopste betaalpakket kost iets meer dan 14 euro per jaar. Vanwege de verschillende componenten zijn er nogal wat aannames nodig om een jaarlijks percentage aan kosten te noemen. Rekening houdend met een inleg van 25.000 euro blijven de jaarlijks kosten op langere termijn rond de 0,8 procent.

Wie aanvullende dienstverlening wenst, zoals papieren portefeuille-overzichten, transacties doorgeven per telefoon of een duurder betaalpakket, moet daarvoor apart betalen.

FitVermogen 
Via FitVermogen Neutraal wordt belegd in het neutrale Dynamic Mix Fund 2 of 3 van NN (eerder bekend onder de naam Nationale Nederlanden als onderdeel van ING). Het NN Dynamic Mix Fund III wordt actief beheerd aan de hand van een vastgesteld beleggingsprofiel van 50 procent vastrentende waarden (obligaties) en 50 procent wereldwijde aandelen. Deze verhouding kan maximaal tien procentpunt afwijken, dus een verhouding 60 procent aandelen is mogelijk. 

NN doet de minste moeite om dit totaalpakket als iets speciaals te verkopen. Het NN Dynamic Mix Fund is ook te koop bij tal van andere brokers. Het voordeel om dit product via FitVermogen te kopen, zit voor een belangrijk deel in de kosten. Op het platform van FitVermogen betaal je als belegger alleen de reguliere jaarlijkse, lopende kosten voor het fonds. Bij een ingelegd vermogen van 25.000 euro bedragen deze jaarlijks 0,65 procent, voor het ING Dynamic Mix Fund III. Dat is minder dan de helft van de jaarlijkse rekening bij Robeco One.