VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het laatste wat je als belegger wilt, is een kat in de zak kopen. Het overkwam menig belegger, maar hoe voorkom je dit? Nou, nooit helemaal. Maar er zijn enkele trucs die een handje helpen. De volgende maatstaven helpen bij het bepalen van de (financiële) gezondheid van een onderneming.

1. Solvabiliteit

Wat is het?             

Het vermogen om op lange termijn aan de schuldverplichtingen te voldoen.

De solvabiliteit wordt bijvoorbeeld berekend door het eigen vermogen te nemen als percentage van het balanstotaal.

Zinvol?

Hoe solvabel een bedrijf moet zijn, verschilt sterk per sector. Het is bijvoorbeeld logisch dat kapitaalintensieve industriële bedrijven, die zeer gevoelig zijn voor conjunctuurschommelingen, dikkere buffers nodig hebben dan ondernemingen die actief zijn in defensieve sectoren zoals de voedingsindustrie.

Het is dan ook zinvoller om het verloop van de solvabiliteit bij een onderneming in de gaten te houden en deze te vergelijken met die van sectorgenoten.

 

Lees meer over solvabiliteit.  

 

2. Altman Z-score

Wat is het?            

Een maatstaf om te bepalen of een onderneming in financiële problemen dreigt te komen. De berekening kijkt onder andere naar winstgevendheid, liquiditeit en solvabiliteit.

Zinvol?

De Z-score is een aardig hulpmiddel om snel te kunnen bepalen hoe een bedrijf ervoor staat, maar zaligmakend is de formule niet.

 

Lees meer over de Altman Z-score.


3. F-score

Wat is het?            

Methode om de financiële kracht van een laaggewaardeerd beursfonds in een cijfer uit te drukken. De beste aandelen krijgen een score van 9, de slechtste 0.

Zinvol?

Een belegger kan met de F-score betrekkelijk eenvoudig kwaliteitsaandelen filteren uit een lijst met aandelen met een lage waardering. Het is wel een arbeidsintensief werkje en er zijn, zeker in een gunstig economisch klimaat, maar weinig aandelen die een 8 of hoger scoren.

 

Lees meer over de F-score
 

4. C-score

Wat is het?            

Methode om in een paar eenvoudige stappen na te gaan of bij een bedrijf aanwijzingen van boekhoudkundige malversaties te vinden zijn.

Zinvol?

Beleggers die zeperds willen vermijden, doen er goed aan te zoeken naar aandelen met een hoge C-score. Toch is het vooral een eerste stap voor wie een frauderende topman wil ontmaskeren. Vergeet daarbij niet dat het een ruw middel is om een waterscheiding aan te brengen: het is zeker niet uitgesloten dat bedrijven met een lage C-score de kluit (ook) belazeren. Tegen pure fraude is geen kruid gewassen.

 
Lees meer over de C-score.

 

5. Dividendrendement

Wat is het?            

Het (percentage aan dividend) dat beleggers ontvangen.

Zinvol?

Hoe hoger het dividend, hoe beter, zou je denken. Uit VEB-onderzoek blijkt dat dit niet zo werkt.

Bedrijven die een gezonde balans aanbrengen tussen dividendbetalingen en rendabele investeringen presteren het beste.

Vaak zijn dit bedrijven die zo’n 2-5% dividendrendement opleveren.

 

Lees meer over dividendrendement.