VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De VEB heeft een aantal aanbieders van totaalpakketten met elkaar vergeleken. Opvallend zijn de grote verschillen in kosten die beleggers bij de diverse partijen verschuldigd zijn voor vergelijkbare dienstverlening en beleggingsfondsen.

Om dat duidelijk te maken, hebben wij de fondsen met een neutraal risicoprofiel van een vijftal aanbieders vergeleken, met als uitgangspunt een éénmalige inleg van 25.000 euro. Dit bedrag stort je op een rekening en daarna wordt automatisch een vooraf gekozen beleggingsfonds gekocht, of je geeft voor dit bedrag zelf een order op in het betreffende fonds.

De precieze aankoopprocedure kan verschillen per aanbieder, maar het gaat steeds om één fonds waar een belegger op een eenvoudige manier in kan beleggen, zonder transactiekosten voor individuele aan- en verkopen. De kosten bestaan uit een vergoeding voor de service binnen het pakket en de kosten van het product waarin wordt belegd. Onderaan vind je gedetailleerde informatie van de in het onderzoek opgenomen partijen. Eerst bekijken we de impact van de kosten.

Twee scenario’s
Om de hoogte van de kosten en de invloed daarvan op het vermogen te illustreren, zijn hierna twee scenario’s uitgewerkt. Een basisscenario met een rendement van 3 procent per jaar, en een ‘gunstig’ scenario met een rendement van 5 procent per jaar. De kosten die worden gerekend (zie onder de tabellen de informatie per aanbieder) zijn steeds achteraf in mindering gebracht op basis van het gemiddelde belegde vermogen gedurende het jaar.

Voorbeeld: als 25.000 euro wordt ingelegd en het rendement 3 procent is, groeit het vermogen aan tot 25.750 euro aan het eind van jaar 1. Gemiddeld is dan 25.375 euro belegd, en over dat bedrag worden de jaarlijkse kosten berekend.

Hogere kosten, veel lager eindbedrag
De tabel en grafiek hieronder geven een beeld van de hoogte van het vermogen en de kosten bij vijf bekende spelers na 10 en 20 jaar, bij een brutorendement op de beleggingen van 3 procent per jaar.

De kosten lijken niet heel ver uit elkaar te liggen, maar schijn bedriegt: over een lange periode waarin beleggingen kunnen renderen, hebben de kosten een steeds grotere impact. Dat komt doordat de kosten ieder jaar het eindbedrag verlagen, waarna dat in het volgende beleggingsjaar minder hard kan aangroeien. 

 Vermogensopbouw alles-in-een-pakketten bij 3% rendement* 
 

 

Brand New Day Modelbeleggen 

FitVermogen 

Evi Go 

ABN Amro Begeleid Beleggen 

ASN Doelbeleggen 

Vermogen na 10 jaar 

€ 31.663 

31.017 

30.009 

29.475 

€ 29.357 

Vermogen na 20 jaar 

€ 40.103 

€ 38.481 

€ 36.021 

€ 34.750 

€ 34.474 

Kosten (als % van belegd vermogen) 

0,60% 

0,808% 

1,14% 

1,32% 

1,36% 

In het bovenstaande voorbeeld is 25.000 euro fictief belegd binnen een neutraal beleggingsprofiel met een jaarlijks brutorendement van 3 procent. Na twintig jaar beleggen, kan het verschil in vermogen tussen de goedkoopste en duurste aanbieder oplopen tot ruim 5.600 euro. 

* Voor deze vergelijking zijn de tarieven gebruikt die op 22 december 2022 golden bij de verschillende aanbieders.

Totale kosten lopen sterk op bij duurdere aanbieders

Cumulatieve kosten bij 3 procent brutorendement. Bron: websites aanbieders, berekening VEB

Het rendement over de afgelopen vijf jaar (2018 tot en met 2022) is voor de neutrale portefeuilles in de hier besproken totaalpakketten flink gedrukt door het matige afgelopen beleggingsjaar. Ze wisten tussen de 1,5 en 3 procent op jaarbasis te behalen. De jaren daarvoor waren over het algemeen juist gunstig.

Het rendement in de toekomst is natuurlijk niet te voorspellen. In grote lijnen kun je verwachten dat de resultaten meebewegen met de markt, gebaseerd op de verdeling tussen obligaties en aandelen binnen het fonds.

Grotere verschillen
Een scenario met 5 procent rendement per jaar is op basis van de huidige obligatierendementen en langetermijnresultaten van aandelen mogelijk, en kan worden aangemerkt als ‘gunstig’. Dit laat nog beter zien hoe groot de impact van kosten op het uiteindelijke resultaat kan zijn; het vermogen groeit harder, dus de kostenverschillen worden in absolute zin ook steeds groter. De volgende grafiek illustreert de impact op het vermogen.

Daarnaast is een portefeuille opgenomen met 50 procent in een wereldwijde aandelen-etf van (iShares iShares Core MSCI World UCITS ETF) en 50 procent in een obligatie-etf (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF), met een gemiddelde kostenvoet van 0,15 procent. De transactiekosten zijn 6 euro per jaar voor de aankoop en het herbalanceren, op basis van de kosten die broker DeGiro rekent. Deze is in de grafiek opgenomen als de etf-portefeuille.

Vermogensopbouw over 20 jaar bij 5% brutorendement*

* Voor deze vergelijking zijn de tarieven gebruikt die op 22 december 2022 golden bij de verschillende aanbieders.

Na twintig jaar beleggen, kan het verschil in vermogen tussen de goedkoopste en duurste aanbieder oplopen tot ruim 8.200 euro. De etf’s leveren zelfs 13.400 euro meer op dan het duurste totaalpakket. Dit vertaalt zich ook in de totale kosten na 10 en 20 jaar die je bij de verschillende partijen en de etf-portefeuille kwijt bent.

Totale kosten bij 5 procent rendement per jaar

Cumulatieve kosten bij 5 procent brutorendement. Bron: websites aanbieders, berekening VEB

Afgezien van de verschillen in de resultaten die de producten weten te behalen met hun beleggingen, is dus heel duidelijk dat een belegger erg gefocust moet zijn op de kosten. Hoe langer de horizon en hoe hoger het brutorendement, hoe meer die kosten het verschil maken voor het eindbedrag.

Hieronder vind je de gegevens en kostenopbouw van de verschillende partijen in dit onderzoek.

Informatie vergeleken partijen

FitVermogen 
FitVermogen is een ‘execution only’ platform voor NN beleggingsfondsen. Bij FitVermogen betaal je geen kosten voor het openen en aanhouden van een rekening, zodat je effectief alleen de kosten van het gekozen fonds betaalt. Het minimale bedrag waarmee je kunt instappen is 25 euro, en dat is ook het minimumbedrag voor volgende transacties.

Via FitVermogen Neutraal wordt belegd in het neutrale Dynamic Mix Fund III van NN (eerder bekend onder de naam Nationale Nederlanden). Het NN Dynamic Mix Fund III is geïntroduceerd in 2013 en wordt actief beheerd aan de hand van een vastgesteld beleggingsprofiel van 50 procent vastrentende waarden (obligaties) en 50 procent wereldwijde aandelen. De categorieën kunnen fluctueren binnen een twintigprocent-bandbreedte. 

Het NN Dynamic Mix Fund is ook te koop bij tal van andere brokers. Het voordeel om dit product via FitVermogen te kopen, zit voor een belangrijk deel in de kosten. De transacties op het platform zijn kosteloos en je betaalt als belegger geen servicekosten. Het fonds waarin je belegt is uiteraard niet gratis. De lopende kosten bedragen jaarlijks 0,65 procent, en aan transactiekosten binnen het fonds ben je naar verwachting 0,158 procent kwijt. Beleggen in het Dynamic Mix Fund III via FitVermogen brengt daarmee 0,808 procent kosten met zich mee.

FitVermogen is een handelsnaam van NN Investment Partners B.V. NN Investment Partners B.V. is bindend aangesloten bij het Kifid.

Evi Go
Via de dienst Evi Go van Evi van Lanschot kunnen beleggers vanaf 1.000 euro een beleggingsrekening openen, en daarna kiezen uit vijf Evi fondsen met verschillende risicoprofielen. Je kunt slechts in één van deze fondsen tegelijk beleggen. Wanneer je geld stort op de rekening, wordt dat bedrag automatisch belegd in het gekozen Evi fonds. In deze vergelijking is dat ‘Evi Neutraal’.

Het fonds Evi Neutraal belegt in een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, via ruim twintig beleggingsfondsen (waaronder enkele van moederbedrijf Van Lanschot Kempen). Voor Evi Neutraal betalen beleggers jaarlijks (gemiddeld) 1,14 procent kosten over het opgebouwde vermogen, waarvan 0,26 procent directe kosten voor de service van Evi Go en 0,88 procent indirecte fondskosten.

De vermogensmix van het fonds bestaat uit 30 tot 70 procent aandelen en 20 tot 60 procent obligaties. Verder kan in grondstoffen (maximaal 10 procent) en vastgoed (maximaal 15 procent) worden belegd, en kan tot 20 procent van fondsvermogen in cash worden aangehouden. Het fonds is opgericht op 7 juni 2018.

Evi Go is een dienst van Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. is bindend aangesloten bij het Kifid.

ASN Doelbeleggen
De Haagse ASN Bank belegt volgens enkele duurzame uitgangspunten. Via ASN Doelbeleggen belegt de fondsbeheerder het ingelegde geld voor jou in een van de vijf ASN Duurzame Mixfondsen. Voor dit onderzoek richten wij ons op het Duurzaam Mixfonds Neutraal, opgericht op 10 januari 2017. Naast aandelen en obligaties wordt hierin ook belegd in microkredieten. ASN verwijst naar onderzoek van Ortec Finance waaruit zou blijken dat je minder risico loopt en je rendementsverwachting toeneemt door in microkredieten te beleggen.

De doelweging van het mixfonds Neutraal is 45 offensievere beleggingen (ASN Duurzaam Aandelenfonds, ASN Milieu & Waterfonds en ASN Duurzaam Small & Midcapfonds) en 55 procent defensievere beleggingen (ASN Duurzaam Obligatiefonds en ASN Microkredietpool). De onderliggende fondsen worden dus beheerd door ASN zelf. Vanwege de allocatie naar microkrediet kunnen de resultaten afwijken van het rendement dat met alleen aandelen en obligaties zou worden behaald. Over 2022 tot en met het derde kwartaal haalde het fonds bijvoorbeeld een negatief rendement met obligaties en aandelen, maar een licht positief rendement op het microkrediet.

Het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal rekent lopende kosten van 0,90 procent. Daarnaast betalen beleggers servicekosten over het gemiddelde belegde vermogen. Op jaarbasis betreft dit bij een vermogen tot 100.000 euro 0,30 procent. Voor hogere belegde vermogens gelden lagere kosten over het meerdere boven die grens. De transactiekosten in het fonds liggen op 0,16 procent, zodat het totaal uitkomt op 1,36 procent. Het is daarmee de duurste variant binnen dit onderzoek.

Doelbeleggen is een dienst van de ASN Bank, die bindend is aangesloten bij het Kifid.

ABN Amro Begeleid Beleggen
Een andere relatief dure optie in dit onderzoek is van grootbank ABN Amro. Bij ABN Amro kun je alleen een beleggingsrekening openen als je ook een betaalrekening hebt, dus als je die niet hebt zul je er eerst één moeten openen. Daarna kun je bij ABN Amro Begeleid Beleggen terecht met een inleg vanaf 50 euro. Deze wordt belegd in één van de vijf ESG Profielfondsen van ABN Amro. De toevoeging ESG heeft te maken met een aantal duurzaamheidscriteria waar de fondsen aan voldoen.

Het Profielfonds Matig Defensief is het fonds met de risicoscore 4 en komt daarmee het dichtst in de buurt van de andere neutrale fondsen. Dit is het oude ABN AMRO Profielfonds 3 en wordt actief beheerd door de bank zelf. De strategische assetallocatie (de verhouding tussen de categorieën beleggingen waar op de lange termijn naar wordt gestreefd) bevat 55 procent aandelen, 35 procent obligaties en 10 procent liquiditeiten. Er kan daarnaast tot 10 procent in grondstoffen worden belegd. Het fonds (begonnen als ABN Amro Profielfonds 3) bestaat sinds mei 2010.

Voor de dienstverlening van ABN Amro betalen klanten jaarlijks een tarief van 0,25 procent over het belegd vermogen. Het Profielfonds brengt lopende kosten van 0,86 procent in rekening, verder wordt ingeschat dat de transacties binnen het fonds nog eens 0,21 procent kosten opleveren. Daarmee is de totale kostenvoet bij dit totaalpakket 1,32 procent. De betaalrekening die bij ABN Amro benodigd is brengt ook nog kosten met zich mee, maar die worden hier buiten beschouwing gelaten.

ABN AMRO Bank N.V. is bindend aangesloten bij het Kifid.

Brand New Day Modelbeleggen
Brand New Day (BND) is in 2010 opgericht door twee mannen die ook aan de wieg stonden van BinckBank. Het bedrijf is geen onderdeel van een grote bank of verzekeraar, maar heeft wel een eigen bankvergunning.

Bij de BND Modelportefeuille Neutraal wordt belegd in een breed gespreide portefeuille van verschillende aandelen- en obligatie-indexfondsen die passief worden beheerd. BND is daarmee de enige aanbieder die aan indexbeleggen doet, wat zich vertaalt in relatief lage fondskosten van 0,16 procent. Het neutrale fonds belegt 50 procent in aandelen en 50 procent in obligaties.

De servicekosten van Brand New Day zijn 0,34 procent. Met de transactiekosten van 0,10 procent erbij komt de kostenratio op 0,60 procent per jaar. Voor het storten en opnemen van geld of aankopen van, verkopen van en switchen tussen de modelportefeuilles worden geen kosten gerekend. Via een automatische incasso is het mogelijk om periodiek een bedrag van minimaal 50 euro in te leggen.

Brand New Day is bindend aangesloten bij het Kifid.