VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Jaarlijks zijn beleggers welkom op de jaarvergadering van beursgenoteerde ondernemingen, ook wel de ‘AVA’. Maar hoe meld je je aan en kun je stemmen?

AVA-agenda
Via de VEB-website kun je zien wanneer ondernemingen de AVA organiseren. Ook vind je hier de jaarverslagen en agenda’s voor de vergaderingen.

 

Naar de AVA-agenda en -documentatie

 

Aanmelden voor de AVA
Aandeelhouders kunnen in drie stappen toegang verkrijgen tot een aandeelhoudersvergadering.

  1. Bel of mail je bank of broker en geef tijdig aan de AVA van onderneming x te willen bijwonen. In de oproep tot de vergadering staat de uiterste aanmelddatum vermeld. 
  2. Je bank of broker zorgt voor de aanmelding en je ontvangt per e-mail of gewone post een registratiebewijs.
  3. Je levert dit registratiebewijs voorafgaand aan de AVA in bij de registratiebalie en krijgt vervolgens toegang tot de zaal. Mogelijk dien je je nog te legitimeren voordat je toegang krijgt tot de zaal.

 

Voorbereiden op de vergadering
Daarvoor gebruik je onder andere de agenda, het jaarverslag en eventueel de notulen van eerdere vergaderingen. Lees meer over het analyseren van beursgenoteerde ondernemingen.

De vergaderstukken ter voorbereiding op de AVA vind je op de website van de onderneming onder ‘Investor Relations’. Deze stukken moet een beursgenoteerde onderneming in Nederland ten minste 42 dagen voor aanvang van de vergadering ter beschikking stellen.

  

De VEB machtigen om te stemmen tijdens de AVA
Indien je de VEB wilt machtigen, kun je bij je bank of broker een registratiebewijs opvragen voor de aandelen van de betreffende vergadering en aangeven dat je de VEB wilt machtigen.

Vervolgens ontvang je per e-mail of post een registratiebewijs dat aangeeft dat je de VEB machtigt. Daarna stuur je het registratiebewijs naar de VEB toe. Dat kan per e-mail of post.

Indien je zelf ook de vergadering wilt bijwonen, kun je dat bij je bank of broker aangeven. Dan ontvang je twee registratiebewijzen, een voor jezelf, en een voor de VEB.

 

VEB een-op-een met beursgenoteerde ondernemingen
Jaarlijks gaat de VEB in gesprek met een aantal beursgenoteerde ondernemingen ter voorbereiding op de AVA’s. Lees alle verslagen op onze website.

Naar de gespreksverslagen