VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Jaarlijks zijn beleggers welkom op de jaarvergadering van beursgenoteerde ondernemingen, ook wel de ‘AVA’. Maar hoe meld je je aan en kun je stemmen?

 

AVA-agenda
Via de VEB-website kun je zien wanneer ondernemingen de AVA organiseren. Ook vind je hier de jaarverslagen en agenda’s voor de vergaderingen.

Naar de AVA-agenda en -documentatie


Aanmelden voor de AVA
Aandeelhouders kunnen in drie stappen toegang verkrijgen tot een aandeelhoudersvergadering. Indien jouw effectendienstverlener het bijwonen van de aandeelhoudersvergadering faciliteert (de meeste banken en brokers in Nederland doen dat, maar er kunnen kosten aan verbonden zijn), kun je binnen de daartoe gestelde termijn het verzoek om de vergadering bij te wonen indienen. In bepaalde gevallen kan dat via het online platform, in andere gevallen door rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice. In de regel stelt de bank of broker een registratiebewijs ter beschikking dat je voorafgaand aan de vergadering dient te overleggen.


Stappenplan:
1. Contacteer je bank of broker en geef tijdig aan de AVA van onderneming X te willen bijwonen. In de oproep tot de vergadering staat de uiterste aanmelddatum vermeld.
2.
Je bank of broker zorgt voor de aanmelding en je ontvangt per e-mail of gewone post een registratiebewijs.
3. In geval je een vergadering fysiek bijwoont, lever je dit registratiebewijs voorafgaand aan de AVA in bij de registratiebalie en krijg je vervolgens toegang tot de zaal. Mogelijk dien je je nog wel eerst te legitimeren.

Voorbereiden op de vergadering
Om je op de AVA voor te bereiden kun je gebruik maken van de agenda, het jaarverslag en eventueel de notulen van eerdere vergaderingen. Onder het tabblad ‘Beurs’ op onze website vind je bovendien veel informatie over alle beursgenoteerde ondernemingen in Nederland, zoals kerncijfers (in de StockScreener), analistenadviezen en nieuwsberichten. Lees ook meer over het analyseren van beursgenoteerde ondernemingen.


De vergaderstukken ter voorbereiding op de AVA vind je op de website van de onderneming onder ‘Investor Relations’.

In de vergaderstukken zitten onder meer de agenda en het jaarverslag, maar ook de uitnodiging om de vergadering bij te wonen. De uitnodiging is van belang, omdat daarin de vereisten staan vermeld om een vergadering te kunnen bijwonen, zoals de uiterste aanmelddatum.

De VEB machtigen om te stemmen tijdens de AVA

Indien je de VEB wilt machtigen, kun je bij je bank of broker een registratiebewijs opvragen voor de aandelen van de betreffende vergadering en aangeven dat je de VEB wilt machtigen.

Vervolgens ontvang je per e-mail of post een registratiebewijs dat aangeeft dat je de VEB machtigt. Daarna stuur je het registratiebewijs naar de VEB toe. Dat kan per e-mail of post. Bij sommige banken of brokers kun je ook de VEB digitaal machtigen. Dat is uiteraard bij de bank of broker zelf na te vragen. Het is mogelijk om zelf ook de vergadering bij te wonen als je de VEB gemachtigd hebt om te stemmen. Wanneer je dit aangeeft bij je bank of broker ontvang je twee registratiebewijzen, een voor jezelf en een voor de VEB.

Stemmen op afstand
Aandeelhouders kunnen (mits de broker dit ondersteunt) steminstructies voor een AVA afgeven zonder de vergadering zelf bij te hoeven wonen. Dat gaat eenvoudig langs elektronische wijze.

Voor de precieze instructie kun je terecht op de website van de onderneming waarvan je aandelen hebt. Daar is meestal een handleiding voor aandeelhouders gepubliceerd.

Virtuele vergadering
In 2020 en 2021 werden aandeelhoudersvergaderingen veelal (grotendeels of uitsluitend) virtueel georganiseerd, vanwege de coronapandemie. Dit zal in de toekomst ook nog vaak het geval zijn, hoewel de VEB vindt dat ook de fysieke vergadering moet blijven bestaan. Bij de oproeping voor de vergadering moet duidelijk worden gemaakt hoe aandeelhouders deze kunnen volgen. Een verslag van de AVA’s die de VEB op deze manier heeft bijgewoond en de obstakels die hier nog moeten worden overwonnen lees je op onze website.

VEB vragen aan beursgenoteerde ondernemingen
Jaarlijks stelt de VEB vragen aan beursgenoteerde ondernemingen voorafgaand aan de AVA’s. Lees alle vragen en de antwoorden van de onderneming op onze website.

Naar de vragen van de VEB