VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarom zou ik beleggen, vragen veel mensen zich af. We leggen uit waarom het noodzakelijk is en laten zien waarom beleggen zoveel lucratiever kan zijn dan sparen.  

Waarom beleggen noodzakelijk kan zijn
Sparen levert onder aan de streep meestal een negatief rendement op (na kosten vermogensrendementsheffingBelasting die de Nederlandse staat heft over het vermogen. Vanaf 2017 wordt al het vermogen boven €25.000 belast. en inflatieAlgehele stijging van het prijsniveau. Let op: de prijzen van sommige productsoorten stijgen sneller dan andere.). Beleggen is dus noodzakelijk voor mensen die niet willen interen op hun vermogen.

Waarom beleggen?
Zeker vermogende mensen (meer dan €100.000) worden vanaf 2017 door de fiscus met hogere vermogensbelasting gedwongen te gaan beleggen. De belastingdienst gaat er namelijk standaard van uit dat mensen met een hoger vermogen in staat zijn een hoger rendement te behalen op dit vermogen. 
 

 

Rendement: sparen versus beleggen
In de grafiek hieronder zie je het verschil in vermogen dat een belegger behaalde vergeleken met een spaarder, op basis van de volgende criteria:   

  • Termijn:             20 jaar
  • Initiële inleg:     €100.000,-
  • Jaarlijkse inleg:  €6.300
  • Aftrek van vermogensrendementsheffing zoals die per 2017 geldt.
  • Inflatie is niet meegerekend, maar kost de belegger en spaarder al gauw nog eens 1% op jaarbasis.  

Uit de grafiek blijkt dat beleggen op lange termijn veel meer rendement kan opleveren dan sparen. Nu wordt duidelijk waarom beleggen zo interessant kan zijn. 
 

Verwacht eindkapitaal Sparen versus Beleggen (bij 20 jaar)

 

Maar hoe zit het met het risico?
In het algemeen geldt: een hoger verwacht rendement vereist het nemen van een hoger risico. Maar er zijn manieren om dit risico te beheersen. Lees 'De basisprincipes voor elke belegger' om dit principe goed te begrijpen. 

Daarnaast geldt: hoe langer je beleggingshorizon, des te groter de kans op een positief rendement. En hoe meer beleggingsrisico je kunt nemen. Dit heeft te maken met een concept genaamd 'volatiliteit', een belangrijke reden waarom beleggen zo risicovol is.
  

 

Niet voor iedereen
Hier zijn enkele redenen waarom je wellicht beter niet kunt beleggen:

  1. Beleg alleen met geld dat je kunt missen. Beleg liever niet met geleend geld en ook niet als je binnen enkele jaren grote uitgaven verwacht. 
  2. Je moet s‘nachts nog wel gewoon kunnen slapen wanneer het even tegenzit. Beleggen gaat niet alleen maar gepaard met stijgende koersen. Voor sommige mensen weegt het extra rendement nu eenmaal niet op tegen de extra zorgen.

 

Is beleggen iets voor jou?
Gebruik de tool 'Sparen, aflossen of beleggen' om na te gaan of beleggen voor jou zinvol kan zijn. Je loopt het geldplan door en krijgt een helder antwoord. Lees ook op onze website meer over sparen of beleggen? 

 

 

 

* Na aftrek van vermogensrendementsheffing (zoals die geldt per 2017) en zonder correctie van inflatie. De kosten van beleggen zijn niet meegenomen in de berekeningen. Sparen is gebaseerd op de rente voor een reguliere spaarrekening. Via spaardeposito'sSpaarvormen met een vaste looptijd, en vaste rente die (doorgaans) hoger is dan die van een reguliere spaarrekening.  kunnen beleggers eventueel (iets) hogere rendementen behalen. Voor beleggen geldt een offensief risicoprofiel voor de eerste tien jaar (à 7,1% rendement); daarna vijf jaar neutraal (à 6,25% rendement) en de laatste vijf jaar defensief (à 5,4% rendement). Het betreft hier slechts een voorbeeldverdeling bestaande uit aandelen en obligaties. Als uitgangspunt zijn de verwachte rendementen op aandelen en obligaties genomen zoals de AFM die hanteert. Het gaat hier uitdrukkelijk om gemiddelde rendementen uit het verleden. In de praktijk verschillen die van jaar tot jaar en is ook sprake van negatieve rendementen.