VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Als belegger doe je er goed aan niet klakkeloos te vertrouwen op de adviezen van financiële aanbieders. Ze kunnen mogelijk tegenstrijdige belangen hebben, en sommige aanbieders zijn überhaupt niet te goeder trouw. Bepaalde beleggingsproducten zijn bovendien niet geschikt voor de gemiddelde belegger. We laten zien waar je (wellicht) beter niet in kunt beleggen.

Vermijd

 

Pas op voor
In de volgende gevallen doe je er goed aan om voorzichtig te zijn, en goed bij jezelf na te gaan of de belegging wel bij jou en je portefeuille past:

  • Gegarandeerde rendementen. Garanties zijn vaak boterzacht. Verdiep je daarom goed in de voorwaarden en risico’s van het product. 
  • Derivaten: producten met een (grote) hefboom. Vaak gaat het om varianten van de derivatenDerivaten zijn afgeleide producten die met andere beleggingscategorieën verband houden (onderliggende waarden). Zij vormen dus geen beleggingscategorie op zichzelf. Derivaten hebben hefbomen. Bijvoorbeeld een stijging van 1% in de onderliggende waarde (zoals een aandeel), leidt tot een waardestijging van 2% voor het derivaat. Of vice-versa. Hefbomen kunnen veel groter zijn dan de factor 2 in dit voorbeeld. Met een derivaat kun je dus meer rendement behalen, maar ook meer verliezen. Daarbij komt dat derivaten vaak een hoge kostencomponent kennen. 'De bank wint altijd', zeg maar.: CFD’s, Turbo’s, Speeders en Sprinters. Een vuistregel is dat hoe hoger de hefboom, hoe meer het met gokken te maken heeft. Dergelijke producten zijn daarom ongeschikt voor de meeste beleggers, zeker voor wie zich op de lange termijn richt. Lees meer over derivaten
  • Niet-beursgenoteerde beleggingen die vallen onder de AFM-vrijstelling. In dit geval is er geen sprake van een door de AFM goedgekeurd prospectus. Je wordt als belegger geacht zelf de risico’s van het product te kunnen inschatten. Op de website van de AFM lees je wanneer een beleggingspropositie vrijgesteld kan zijn. Voorbeelden van dit type beleggingen zijn: film- en scheeps-CV’s, maar ook teakhout- en vastgoedbeleggingen.
  • Crowdfunding. Deze vorm van beleggen biedt groepen investeerders de mogelijkheid met relatief kleine bedragen ondernemingen te financieren. Hoewel de rendementen aantrekkelijk kunnen zijn, is sprake van een zeer hoog risico. Uit een recente studie van Harvard University naar ‘professionele’ durfinvesteerders blijkt dat het slecht afloopt met driekwart van de met venture capital gefinancierde bedrijven. Crowdfunding bestaat nog niet lang genoeg om gedegen conclusies te kunnen trekken, maar er is weinig aanleiding om te denken dat het succes van deze financieringsvorm veel groter kan zijn. De informatievoorziening is vaak mager en niet erg onafhankelijk. Lees meer over Crowdfunding

 

Geeft een 'goedgekeurd prospectus' een keurmerk aan beleggers?
Nee, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kijkt uitsluitend of het prospectus volledig, consistent en begrijpelijk is. 

Een prospectus moet informatie bevatten over de mogelijke risico’s, de handelsmogelijkheden in de effecten en de kosten. Ook moet het informatie bevatten over de wijze waarop de waarde van het effect vastgesteld of gewijzigd kan worden en de activiteiten en financiële positie van de aanbieder van de effecten. Het is aan de AFM om te controleren of aan de gestelde eisen is voldaan. 

Maar de AFM mag op grond van de wet niet controleren of de inhoud juist is. De AFM oordeelt niet over de aanbieding zelf, de veiligheid van de belegging en of de beloofde rendementen juist zijn. Daarmee blijft het de taak van beleggers om na te gaan of de belegging in kwestie aansluit bij hun kennis, ervaring, doelstellingen en risicoprofiel.